Esmee de Nie - PleinBest

Esmee van PleinBest.nl: “Laat inwoners meepraten: het levert veel meer op!”

Als gemeente moet je aan de slag met de energietransitie en de omgevingswet: onderwerpen die vragen om participatie met de inwoners. Maar hoe betrek je ze het beste bij je project zonder dat het een gedoe wordt?

Esmée de Nie is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Best. Ze heeft voor twee duurzaamheidstrajecten gebruik gemaakt van het mijnbuurtje communityplatform pleinbest.nl.

Sneller een laadpaal
In Best begon Esmée met een laadpalenproject: “Een aanvraag voor een laadpaal is voor een inwoner een lang traject en kun je pas doen als je al een elektrische auto hebt. Dat weerhield mensen ervan, merkte ik. Ik heb toen de inspraakprocedure naar voren gehaald door gebruik te maken van een meepraat-module op het online platform pleinbest.nl. Inwoners konden daarbij in een voorstel van ons aangeven wat volgens hen geschikte plekken zijn voor een laadpaal. We hebben nu een goed dekkend netwerk gepland. Zodra we een aanvraag binnen krijgen kan deze veel sneller worden afgehandeld.”

Ook de andere inwoners bereiken
Esmée was zo tevreden over die werkwijze dat ze ook voor het volgende vraagstuk gebruik maakt van het online platform: de energietransitie. “Dit zie ik vooral als een sociale transitie en ik wilde via pleinbest.nl niet alleen de mensen bereiken die altijd al wel van zich laten horen maar ook de stillere groep inwoners. Bovendien wilde ik geen vinkjes zetten, maar de inwoners daadwerkelijk laten meedenken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Waar moeten we rekening mee houden? Wat moet we regelen zodat ze ook echt gaan meedoen? We hebben een enquête uitgezet en de resultaten op pleinbest.nl gedeeld. Ook is er heel veel informatie over de energietransitie te vinden. Daarbij plaatsten we vragen en stellingen waarop inwoners kunnen reageren. De meningen zijn over dit onderwerp erg verdeeld, maar als je doorvraagt ontdek je dat iedereen dezelfde zorg heeft: comfortabel, betaalbaar en duurzaam kunnen blijven wonen.”

Beter inspelen op behoeften
“In gemeenteland is het soms spannend om de regie los te laten en je te laten leiden door de mening van inwoners, terwijl je juist heel veel kunt hebben aan de informatie die zij je geven. Je speelt daardoor beter in op de wensen en behoeften waardoor je eigen dienstverlening verbetert. Aannames die we doen, blijken vaak niet te kloppen. Het is misschien wat meer werk, maar deze werkwijze levert ook veel meer resultaat op. Door gebruik te maken van diverse kanalen en middelen. Met een online communityplatform en offline bijeenkomsten spreek je veel meer mensen aan en hoor je hun mening. Op pleinbest.nl zijn steeds meer inwoners te vinden: hoe meer het groeit hoe beter je kunt communiceren met elkaar.”

Ook inwoners betrekken bij je duurzaamheidsopgaven?
Esmée ontdekte dat het betrekken van inwoners door ze echt te laten meepraten de gemeente veel nuttige informatie oplevert. Aannames van ambtenaren kloppen lang niet altijd. Bovendien lever je met een goed participatieproject een betere dienstverlening én is er minder gedoe.

Wil je voor jouw gemeente ook zo’n praktisch online community platform van mijnbuurtje.nl? Neem contact met ons op of bestel het online magazine.

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #3

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om gelijkwaardigheid, eerlijkheid en respect. Het voelt misschien spannend om echt contact met inwoners te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl maakte een top-tien.

Op 3: Denk in kansen, durf buiten de lijntjes te denken en te doen. Denk creatief en durf soms regels links te laten liggen.

Als ambtenaar ben je gewend binnen wettelijke kaders te werken. Maar soms worden die zo strak toegepast, dat er geen enkele ruimte meer overblijft voor initiatieven. Door in plaats van ‘Nee’, ‘Ja, Als’ te zeggen, dwing je jezelf om in kansen te denken en ga je vanzelf op zoek naar nieuwe wegen. Als je jezelf die ruimte geeft, voelen de inwoners waarmee je samenwerkt, zich gezien en gewaardeerd. Zij merken dat je meedenkt en samen tot een optimaal resultaat probeert te komen. Inwoners leggen zich dan ook makkelijker neer bij de resultaten. 

Dus: maak ‘omdenken’ tot een standaard werkwoord. Kijk steeds naar: Wat kan wel? Waar zit de ruimte? Door zo naar een vraagstuk te kijken kan vaak meer dan je in eerste instantie voor mogelijk hield.

KijkindeKernen - Chris

Chris van KijkindeKernen.nl: “Ondersteuning vanuit de gemeente is essentieel”

Als je hebt besloten om te beginnen met een online community platform van mijnbuurtje.nl, kun je best wat adviezen van collega’s gebruiken om te zorgen dat het hele gebeuren wordt gedragen door inwoners, welzijn én gemeente. Chris Frencken is zo’n collega. Hij heeft als coördinator maatschappelijke initiatieven in Voorst ervaring met inmiddels twee platformen, waarvan er één heel goed loopt en één wat minder. 

Jan Terlouw: “wat we samen doen gaat beter”
Chris: “Komend uit Limburg leerde ik als vrijwillig buurtverbinder voor het mijnbuurtje community platform Buurtkanaal.nl in Brummen direct veel mensen kennen. Ik heb die mooie ervaring meegenomen tijdens mijn sollicitatie bij de gemeente Voorst. Hier was namelijk net het digitaal dorpsplein Kijkindekernen.nl gestart. Bij de lancering in 2018 vertelde onze bekendste inwoner, Jan Terlouw, over vertrouwen en elkaar ontmoeten: ‘Wat we samen doen gaat beter. Daarom is dit een goed initiatief: met elkaar in contact komen op het online dorpsplein. Maar laten we vooral ook op het echte dorpsplein samenkomen om elkaar te horen, te zien en in de ogen te kijken.’” 

De gemeente Voorst bestaat uit 12 dorpen waarin verschillende dorpsbelangenorganisaties actief zijn. Zij namen het initiatief tot een gezamenlijk platform om van elkaar te leren en te horen wat er in de andere dorpen allemaal gebeurt. Waar Kijkindekernen.nl de eerste jaren nog betaald moest worden vanuit budget voor maatschappelijk initiatief, wordt het platform inmiddels grotendeels gefinancierd vanuit het ICT budget van de gemeente. De buurtverbinders zijn in de gemeente Voorst tegelijkertijd onze contactpersonen. Zij krijgen een kleine vergoeding voor het verbinden van inwoners en initiatieven in hun dorp. Het loopt heel goed!

Financiële maar ook morele steun gemeente essentieel 
Buurtkanaal.nl in Brummen heeft het zwaarder. Het ontstond in 2015 toen de gemeente aan een welzijnsstichting de opdracht gaf om inwoners meer te betrekken. Na drie jaar werd de subsidie gestopt en zag de welzijnsorganisatie zich ook genoodzaakt om de ondersteuning te stoppen. De buurtverbinders zijn amper meer actief. Het platform blijft overeind doordat bewoners en organisaties het nog steeds gebruiken maar zonder financiële en morele steun van de gemeente kan het eigenlijk niet. De gemeente heeft echter weinig geld en staat momenteel zelfs onder toezicht. Ze heeft wel uitgesproken de algemene voorzieningen te willen versterken. Ik weet dat een digitaal dorpsplein daar echt een belangrijk onderdeel van kan zijn.

Samenwerken voor minder individuele voorzieningen
Mijnbuurtje.nl geeft ons in ieder geval dit jaar nog tijd en ondersteuning. Dat is heel fijn. De welzijnsstichting is met de bibliotheek en enkele ontmoetingsplekken bezig om samen op te trekken in het verbinden van inwoners. Voor de gemeente is dat ook interessant, want de hoop is dat er op termijn wellicht minder individuele hulpvoorzieningen hoeven te worden toegekend. De wethouder raadde ons dan ook aan bij dat proces aan te sluiten, omdat zij zag dat Buurtkanaal.nl een meerwaarde kan hebben in het samenwerkingsverband. Als het platform weer breed wordt gedragen, komt de gemeente mogelijk op het eerdere besluit terug. Ik hoop echt op een doorstart voor buurtkanaal.nl zodat er ook in Brummen nóg meer wordt uitgehaald!

Chris heeft deze tips voor gemeenten die gaan starten:

  • organiseer het platform als gemeente niet van je af, maar doe gewoon mee! Een ambtenaar betrokken bij Wmo, welzijn, wijkwerk of buurtinitiatieven is onmisbaar in het team buurtverbinders. 
  • geef het online platform tijd om zich te ontwikkelen en goed te laten draaien. Hiervoor is minimaal drie jaar nodig maar liever meer
  • een succesvol platform ontstaat als organisaties, buurtverbinders en inwoners het platform weten te vinden, gebruiken en promoten. Als er matches worden gemaakt, organisaties worden gevonden en inspirerende verhalen worden verteld. Zo wordt het langzamerhand onmisbaar voor iedereen in je gemeente.  

Een succesvol platform in jouw gemeente Voor een echt goedlopend platform zoals Kijkindekernen.nl is de ondersteuning en betrokkenheid van de gemeente dus essentieel. Dan lukt het om samen met inwoners, professionals en de aanpak van mijnbuurtje.nl een meer betrokken buurt te krijgen met meer ontmoetingen en verbondenheid. Wil je ook samen met je inwoners een succesvol online platform beginnen? Neem dan contact met ons op. Of download ons magazine vol met meer verhalen en hoe onze aanpak precies werkt op mijnbuurtje.nl.