Hoogwater: hoe communiceer je dan snel met je inwoners?

De afgelopen hoogwater-crisis was heftig. Met name in Limburg en de gebieden verderop langs de Maas en Waal hadden te maken met overstromingen en snel wassend water. Inwoners werden erdoor overvallen en zochten hulp. Hoe fijn is het dan als je als gemeente snel kunt schakelen, mensen makkelijk bereikt en een vlotte communicatie op gang brengt.

Het mijnbuurtje buurtplatform Maasburen.nl, actief in Middelaar, Mook, Molenhoek en Plasmolen, vormde vanaf 15 juli de schakel tussen gemeente en inwoners. Iedereen was daardoor snel en goed geïnformeerd en waar nodig gerustgesteld. Ook vragen werden snel en vlot beantwoord. 

Updates, filmpje en vragen
Vanaf het moment dat het water omhoog kwam werd een bericht op Maasburen.nl geplaatst De gemeente voegde voortdurend nieuwe updates toe, zoals wanneer de hoogste waterstand werd verwacht. De buurtverbinders (beheerders) van MaasBuren deelden belangrijke informatie ook via Facebook, Twitter en de buurtpreventie app. Zij hadden zelf via Whatsapp contact met de communicatie adviseur van de gemeente, zodat zaken over en weer snel afgestemd konden worden. De buurtverbinders zorgden op het platform voor filmpjes en foto’s van plekken waar ze zelf niet mochten komen. Zo konden inwoners toch even een kijkje nemen bij de rivier.

Toegevoegde waarde
Aan de vele reacties van mensen uit de vier dorpen langs de Maas is te zien dat er geen paniek ontstond. Ze waren blij met de informatie over het hoge water. Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van het buurtplatform bij crisiscommunicatie!

Door inwoners van informatie te voorzien op een plek waar ze toch al vaak komen, word je als gemeente niet platgebeld, maar kun je elkaar snel vinden en informatie snel en effectief delen. 

Bij mijnbuurtje.nl hebben we een wetenschappelijk bewezen werkwijze ontwikkeld met buurtplatforms en getrainde buurtverbinders. Meer weten over onze aanpak? 

Bel ons op 024 – 2022 265 of kijk op mijnbuurtje.nl/contact

Ben jij al voorbereid op een crisis?

10 succesfactoren voor succesvolle samenwerking met inwoners #6

Mijnbuurtje.nl helpt gemeenten al tien jaar. Echt goed samenwerken met inwoners vraagt om een ander soort relatie. Eén waarin het gaat om eerlijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Het voelt misschien spannend om echt contact met inwoners te maken. Maar het is de moeite meer dan waard!

Wat zijn nou precies die succesfactoren? Mijnbuurtje.nl maakte een top-tien.

Op 6: Geef ruimte aan inwoners

Als je echt wilt dat inwoners mee gaan doen, zul je hen ook de tijd en ruimte voor hun inbreng moeten geven. Biedt een participatieproject daarom niet aan als het al bijna klaar is, maar betrek de inwoners er juist in een vroegtijdig stadium al bij. Zo krijgen ze de tijd om erover na te denken.

Plannen kunnen emoties oproepen bij inwoners. Je hebt het immers over hun eigen leefruimte, hun directe woonomgeving. Ben je daar bewust van. Begin daarom in een vroegtijdig stadium met informeren zodat zij de kans krijgen hun gedachten rustig te vormen. Betrek inwoners zo vroeg mogelijk, ook al is nog niet alles duidelijk. Door daar open over te zijn, zorg je dat je geen verkeerde verwachtingen schept. Geef inwoners de kans zich te verdiepen in het project en vraag pas daarna om reacties en ideeën. En misschien komen zij dan wel met geheel nieuwe invalshoeken.

Ben helder over de wettelijke kaders maar ook over de ruimte die daarbinnen is. Wat zijn precies de wettelijk verplichtingen en wat zijn de bestuurlijke wensen die ook ruimte bieden voor andere oplossingen? Communiceer daar eerlijk en transparant over en luister naar de inbreng. Wat geven inwoners aan als hun wensen en behoeften? Kun je daar zonder te oordelen tijd en aandacht aan geven? Zoja, dan schep je de voorwaarden voor échte participatie.