Wintersessions voor buurtverbinders

Dat was weer een geweldig leuke wintersession met onze buurtverbinders! Gisteravond kregen de deelnemers in een online meeting over content tips en tricks voor een verrassend en actueel buurtplatform. Want hoe zorg je ervoor dat het platform niet alleen draait, maar ook nog eens goed gevuld blijft? Er werden ervaringen uitgewisseld en er ontstonden nieuwe ideeën. Na afloop kon iedereen met concrete plannen aan de slag.

Buurtverbinders, wie zijn dat?
De aanpak van mijnbuurtje.nl bestaat uit een online platform en een hechte en actieve community. Daarvoor zijn enthousiaste buurtbewoners nodig die laten zien wat er in hun buurt allemaal gebeurt. mijnbuurtje.nl leidt deze buurtverbinders op en ondersteunt ze met kennis, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen. Zo zijn er jaarlijks buurtverbindersdagen en verschillende zomer- en wintersessions. Ook online.

Het buurtplatform
Door de online én offline actieve buurtverbinders leren steeds meer mensen elkaar kennen en ontstaan nieuwe samenwerkingen. Maatschappelijke initiatieven worden zichtbaar en door meer mensen benut. Gemeenten en woningcorporaties kunnen gemakkelijk en op één plek in contact komen met de inwoners. Steeds meer organisaties, gemeenten en inwoners gebruiken ons online community platform voor een meer betrokken buurt waarin mensen elkaar makkelijker vinden.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op.

Participatiegilde

Wil je als ambtenaar alles weten over burgerparticipatie?

Ben je ambtenaar en betrokken bij burgerparticipatie? Wil je daar alles over weten? En wil je ook genieten van een inspirerend live programma?

Het Participatie Gilde organiseert op 25 maart van 15 uur tot 17 uur een inspirerend live video programma rondom participatie.
We spreken met uiteenlopende gasten, deskundigen en bijzondere burgers over hun visie en ervaring met burgerparticipatie. Via deze link meld je kosteloos aan.

Wat is het Participatie Gilde?
Online communitybureau mijnbuurtje.nl, adviesbureau Ruimtemeesters, onderzoeksbureau Toponderzoek en participatiebureau Vifora zijn de grondleggers van het Participatie Gilde. Dit vakgenootschap van en voor beleidsambtenaren opereert vanuit een offline en online expertisenetwerk. Samen met alle gemeenten en betrokkenen vertaalt het Gilde een participatievisie concreet naar aanpak, uitvoering en resultaat.

Kennisdeling
Het Participatie Gilde zorgt ook voor kennisdeling tussen gemeenten over vraagstukken rondom burgerparticipatie. Het draagt daarmee bij aan de lerende en efficiënte overheid, door het delen van kennis, expertise en ervaringen. Immers, waarom zou je als gemeente zelf het wiel uitvinden, als je ervaringen en successen kunt delen met anderen?

Samen een participatievisie opstellen
We gaan met zoveel mogelijk gemeenten een participatievisie opstellen. Enerzijds gebruiken we daarbij elkaars kennis en kunde. Anderzijds verbinden we partijen met elkaar zodat er een netwerkorganisatie rondom participatie ontstaat. Ons doel is om in 2021 participatienota’s, best practices en artikelen te delen op een eigen online kennisplatform. Deze zijn bedoeld voor gemeenten, deskundigen en betrokkenen om kennis en ervaring op te doen en te delen. 

Inspirerend live event over participatie.
Ben je of word je betrokken bij burgerparticipatie? Wil je daar alles over weten? En wil je ook genieten van een inspirerend live programma? Dan zien we je graag op 25 maart!
Schrijf je nu gratis in.

Hieronder lees je meer over het Participatiegilde.

Participatie Gilde introduceert het Participatienetwerk voor gemeenten
Communitybureau mijnbuurtje.nl, adviesbureau Ruimtemeesters, onderzoeksbureau Toponderzoek en participatiebureau Vifora lanceren het Participatie Gilde. Het Participatie Gilde is een vakgenootschap, van en voor beleidsambtenaren en andere professionals, dat opereert vanuit een expertisenetwerk. Samen met de gemeente(n) en alle verdere betrokkenen, maakt het Gilde participatie concreet en succesvol, door vanuit visie de vertaling te maken naar aanpak, uitvoering en resultaat. Ook volledig online. En er is meer.

Uitvoeringspartner én Participatienetwerk
Het Participatie Gilde gaat verder dan het ondersteunen van gemeenten bij participatietrajecten. Het Gilde zet gezamenlijk in op kennisdeling tussen gemeenten met betrekking tot vraagstukken rondom (burger)participatie. Het Participatie Gilde draagt daarmee bij aan de lerende en efficiënte overheid, door het delen van kennis, expertise en ervaringen actief te organiseren. Waarom als gemeente zelf het wiel uitvinden? Waarom als gemeente niet de ervaringen en successen delen met andere gemeenten?

Onze gemeenschappelijke opzet is om samen met zoveel mogelijk gemeenten en betrokkenen een  ‘participatievisie’ op te gaan stellen. Enerzijds wordt daarbij gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Anderzijds worden partijen met elkaar verbonden waardoor er een netwerkorganisatie rondom participatie ontstaat. 

Het Participatie Gilde heeft als doel om in 2021 nota’s, best practices en artikelen te delen op het platform. Daarvoor gaat het Participatie Gilde zich actief en maximaal inspannen. De nota’s zijn bedoeld voor andere gemeenten, deskundigen en betrokkenen om kennis en ervaring op te doen of te delen. Gezamenlijk dragen we op deze manier bij aan het ontstaan, vergroten en vindbaar maken van participatienota’s en het verbinden van gemeenten.

Meer weten of meedoen? Live Participatie Gilde event op 25  maart 2021
Het Participatie Gilde organiseert op 25 maart, van 15 uur tot 17 uur een online inspirerend live video-participatieprogramma. We gaan met uiteenlopende gasten, deskundigen en burgers in gesprek over hun en onze visie en ervaring met participatie. Via deze link meld je kosteloos aan en vind je alle verdere informatie die u nodig hebt. Wij komen graag in contact met gemeenten die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten of willen bijdragen aan het event. 

Meld je nu aan.

Over het Participatie Gilde
Het Participatie Gilde richt zich als vakgenootschap op het succesvoller willen maken van publieke organisaties en samenwerkingsverbanden door burgers en belanghebbende partijen te laten participeren. Het is een initiatief van vier partijen (mijnbuurtje.nlRuimtemeesters, Toponderzoek  Vifora) die elk hun eigen kennis en kunde hebben op het gebied van participatie. Zij zijn dan ook de motor achter het Participatie Gilde. Uiteraard spelen deze vier partijen ook afzonderlijk in de realisatie van al uw participatie-initiatieven graag een rol.

Wil je meer informatie of heeft u vragen, neem contact met ons op via contact@participatiegilde.com

SAMEN MAKEN WE ONZE LEEFOMGEVING