Ambtenaren werken succesvol samen met inwoners

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals de klimaatverandering of bestrijding van eenzaamheid of armoede kunnen niet alleen door de lokale overheid worden opgelost. Zij dient hiertoe samen te werken met inwoners en organisaties. De rol van de lokale overheid verandert hierin: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en van een verzorgende naar een meer faciliterende en verbindende rol. Inwonersgemeenschappen beschikken over grote hoeveelheden vermogens, talenten en creativiteit. Het is aan de lokale overheid om deze vermogens vrij te maken en elkaar te laten versterken. Maar hoe doe je dat als ambtenaar? Hoe creëer je vruchtbare relaties met inwoners? Hoe werk je succesvol samen?

Workshop
Hiertoe ontwikkelden wij de workshop ‘Succesvol samenwerken met inwoners’. Doelgroep is beleidsadviseurs bij gemeenten die werken aan thema’s als armoedebestrijding, wijkgericht werken, eenzaamheid, omgevingswet, vrijwilligerswerk, leefbaarheid of maatschappelijke ondersteuning.

Inmiddels volgden ruim 200 ambtenaren deze workshop. Elke keer vult de zaal zich met zo’n 20 ambtenaren die vol verwachting hopen op een praktisch stappenplan dat zij kunnen meenemen en dan uitvoeren. En iedere keer zeggen wij “Als je denkt dat wij je gaan vertellen hoe je succesvol samenwerkt met inwoners, dan heb je het mis. Je kunt het namelijk al! En dat ga je de komende drie uur ontdekken.” 

Ongebruikelijke kennismaking
Dan volgt een ongebruikelijke kennismaking. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek via een kaartje uit ons buurtspel. Met vragen die je nooit aan een onbekende zult stellen. Zoals “Met welk talent ben jij geboren?” of “Wat weten maar weinig mensen van jou?”. Het elkaar voorstellen aan de hele groep zorgt al snel voor een intieme sfeer: een lach van herkenning en soms een stil moment. Dan aan de slag! Steevast eindigt zo’n ochtend in massa’s flip-overvellen op de muren, vol kennis en inzichten van de ambtenaren zelf. Opgedaan tijdens waarderende interviews met elkaar.

Er gebeurt meer in de workshop. In een tijdmachine reizen de deelnemers naar een toekomst waarin zij deze inzichten zélf veelvuldig toepassen. Eenmaal daar ontstaan inspirerende dromen en ambities. Natuurlijk gegrond in de kennis en vaardigheden die zij tot hun grote verrassing al blijken te bezitten.

Terugkerend verlangen
Een opvallende rode draad in al deze sessies is een terugkerend verlangen van veel ambtenaren. Opvallend vaak blijkt na de tijdreis dat hun gemeentehuis er niet meer is! Het heeft een andere functie gekregen, het is per ongeluk afgebrand of anderszins zodanig beschadigd dat zij gedwongen worden om in de buurt van hun inwoners te werken. Hieruit spreekt een sterke innerlijke wens van veel ambtenaren naar intenser contact met de gemeenschap waarvoor zij werken. 

Gezonde druk
De korte tijd waarin dit allemaal moet gebeuren, zorgt voor een gezonde druk. Die stimuleert het direct spontaan vertellen van ideeën en hersenspinsels. Zo krijgt de gebruikelijke kritische interne ‘professionele’ censuur geen kans. Maar dan gebeurt het! Er worden prachtige tekeningen gemaakt over de nieuwe relatie en samenwerking overheid – inwoner en ter plekke ontstaan nieuwe concepten, inzichten en plannen.

Conclusie
Inwonersgemeenschappen beschikken over grote hoeveelheden vermogens, talenten en creativiteit. Vaak beseffen inwoners dat niet en is er een negatief zelfbeeld. Dit is nu precies hoe veel ambtenaren zichzelf zien als het gaat om ‘samenwerken met inwoners’. In deze workshop ontstaat in korte tijd een hechte samenwerking met onbekenden, groeit het vertrouwen in eigen kunnen en ontstaan haalbare nieuwe ideeën voor de toekomst. Door de inzet van Appreciative Inquiry en de faciliterende voorbeeldrol van de mijnbuurtje.nl begeleiders ontstaat ter plekke een mini-gemeenschap. Een eye opener voor de deelnemers over de potentiële kracht van hun eigen faciliterende rol. Hiermee verbeteren ze de samenwerking met hun lokale inwoners en organisatie, met de macht om de aller moeilijkste problemen op te lossen. Samen.

Meer weten? Bestel het gratis Ebook Succesfactoren succesvol samenwerken met inwoners en organisaties