Verbeter de wereld en begin bij jezelf

Gevleugelde woorden van mijn vader. Ik schrijf vrijwel nooit een persoonlijk blog. Maar na deze week zijn er een aantal gedachtes die ik graag wil delen. Ik hoop dat ook jij hier iets aan hebt.

Mijn collega’s en ik zeggen het vrijwel dagelijks. In gesprekken met onze klanten, met bewoners, met buurtverbinders: Alles draait om het zichtbaar maken van de mooie dingen die gebeuren, en mensen daarop wijzen zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Door het vergroten van zichtbaarheid en uitleggen wat er gebeurt of wie iemand is, ontstaat het vertrouwen.

Begrip voor elkaar
Nu is dat belangrijker dan ooit. Als bewoners in buurten elkaar leren kennen en begrijpen, voorkomen we dat zaken escaleren. Als er betrokkenheid ontstaat, zorgen we ervoor dat mensen zich veilig voelen bij elkaar. Toen ik me bijna zes jaar geleden aansloot bij mijnbuurtje, was ik me hiervan echt nog niet bewust. Mijn behoefte om mee te doen, kwam voort uit wat ik zag dat je kon bereiken met een instrument dat mensen in een buurt bij elkaar brengt. Mijn benadering was toen eigenlijk nog heel oppervlakkig, ik zag met name de kans om mensen met praktische vragen bij elkaar te brengen. In de afgelopen jaren heb ik gezien dat de verbindingen die tot stand komen veel verder gaan dan alleen vragers en aanbieders met elkaar verbinden.

Sociale media
Op sociale media merk ik dat de vrijwel alle mensen die ik volg, mensen zijn die op dezelfde manier in het leven staan als ik. Er zijn een paar uitzonderingen in mijn tijdlijn: Mensen met een totaal andere achtergrond of zienswijze, mensen die andere keuzes maken dan wat de mijne zouden zijn en een aantal mensen met wie ik het faliekant oneens ben. Ik blijf hen bewust volgen omdat ze mij wakker houden. Door deze mensen zie ik dat de wereld groter is, dan alleen de wereld die ik zelf heb gecreëerd door mezelf te omringen met mensen die net zo denken/doen/leven als ik. Af en toe is dat flink confronterend. En een aantal van deze mensen woont ook nog eens in mijn directe buurt. Ik wil hen leren kennen en begrijpen, omdat ik ervan overtuigd ben dat ook hier verbinding de enige oplossing is tot vertrouwen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als je maar op een respectvolle manier met elkaar om kunt gaan.

De rol van de buurtverbinders
De buurtverbinders zijn in mijn ogen de helden van de buurt. Zij zijn actief bezig om te zorgen dat hun eigen buurt nog fijner en prettiger wordt om te wonen. Ze betrekken iedereen zodat niemand buitengesloten wordt. Zijn steeds bezig mensen te motiveren om te delen waar ze mee bezig zijn. Of het nu gaat om activiteiten, nieuws delen of juist herinneringen of hen te motiveren hun vragen in de buurt te stellen. Zij zijn de mensen die oprecht op zoek zijn naar het goede. En hoewel ze dat niet allemaal ten volle beseffen, dragen ze bij aan een hoger doel. Want hoe meer mensen elkaar écht leren kennen en begrijpen, hoe beter wij het met allemaal krijgen. En dan heb ik het niet over het vergroten van de sociale controle, maar over op een mooie sociale manier bij elkaar betrokken zijn. En daar hebben we volgens mij allemaal behoefte aan.

Mensen maken dat soms te klein. Onze naam geeft daar natuurlijk ook aanleiding toe. Mijnbuurtje klinkt klein en kneuterig. Maar als je dit niet in het kleine begint, door bewoners te helpen hun buurt nog mooier te maken, krijg je de beweging niet voor elkaar. Dan blijf je in kleine eigen kringetjes leven, terwijl de buurtverbinders juist al die kringetjes zichtbaar maken en verbinden. Waardoor je eigen wereldbeeld groter wordt.

Wat kun jij doen?
Nieuwe mensen leren kennen die een andere achtergrond hebben als jij, kan bij aanvang best spannend zijn. Maar wat brengt het je veel, als je jezelf open stelt! En ook jij kunt daarbij klein beginnen. Door eens een activiteit te bezoeken waar je normaal niet heen zou gaan. En daar een gesprekje aan te knopen. De eerste stap zetten naar het krijgen van vertrouwen in iemand die je normaal niet zou spreken. En die toevallig ook nog eens in jouw buurt woont. Kijk op je buurtsite en vertel daar wat over jezelf, zodat anderen jou ook makkelijker aanspreken. Maar hoe dan ook, zet die stap. De verbinding hebben we nu allemaal nodig!