Gratis congres: Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?

** Congres is volgeboekt ***

Ideeën en initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers mogelijk maken, dat maakt je werk als professional leuk en inspirerend. Maar hoe kom je achter je bureau vandaan? Hoe werk je samen met bewoners? Hoe creëer je ruimte voor initiatief en ga je creatief om met kaders? Om met Jules Deelder te spreken: “de ruimte binnen de perken is net zo onbegrensd als daarbuiten” .

Volq en Mijnbuurtje.nl organiseren hiervoor op 20 oktober de ideeënfabriek. Laat je inspireren en ga de volgende dag fluitend aan de slag met nieuwe ideeën!

Werk je bij een gemeente of woningcorporatie als bijvoorbeeld gebiedsmanager, projectleider of beleidsmedewerker en wil je je bewoners meer betrekken? Wil je beter zicht krijgen op ideeën en initiatieven in de buurt en op mogelijkheden om die te faciliteren en stimuleren? Kijk je op tegen de nieuwe omgevingswet en wil je weten welke voordelen en kansen die jou biedt? Ben je (communicatie)adviseur en wil je stimuleren dat collega’s meer in gesprek gaan met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ? Dan is deze ideeënfabriek voor jou!

Zowel in het sociale domein (participatiewet) als in de ruimtelijke ordening (omgevingswet) is de opgave voor professionals om meer initiatief te faciliteren en te luisteren naar wat bewoners zelf willen en kunnen. Dat is nog zo niet gemakkelijk. Participatie lijkt een toverwoord, maar hoe werkt participatie in onze huidige digitale samenleving? Hoe werk je samen met andere bedrijven, organisaties en bewoners op een toegankelijke maar efficiënte manier? Wat is de juiste balans tussen on- en offline? Hoe krijg je jezelf achter je bureau vandaan en ga je op de juiste manier het gesprek aan? En hoe kun je anderen meer ruimte bieden zonder zelf grip te verliezen? De ideeënfabriek biedt antwoorden!

Wat kun je verwachten?
Volq is een expert in het stadmaken vanuit de bottom up gedachte: het Volq maakt de stad. Met bakken ervaring in bewoners- en overheidsparticipatie en een heldere visie op de nieuwe omgevingswet brengen we jou een stap verder in samenwerking en (bewoners)betrokkenheid.

Als experts in online én offline wijkcommunicatie ontwikkelde Mijnbuurtje.nl een aanpak voor duurzame online & offline gebiedscommunicatie waarbij de lokale community centraal staat.

Tijdens deze ochtend geven we je een inleiding op online en offline participatie, daarna volg je twee van de volgende inspirerende workshops over samenwerken met partners en bewoners:

  • Verbinden van bewoners en overheid via de mijnbuurtje.nl online & offline communicatie aanpak
  • Omgevingswet, anders werken in één uur.
  • Energie in je tent! Hoe je collega’s enthousiast maakt om initiatieven van bewoners en ondernemers te gaan stimuleren en faciliteren.
  • Soepel Samenwerken Hoe werk je samen met partners in je stad waarbij ieder vanuit zijn eigen belang werkt aan een gedeelde ambitie.
  • De straat op, de lanen in! Hoe je over een gezamenlijk bepaald thema de straat op gaat en in gesprek raakt met mensen over hun wensen en ideeën.
  • De ideale participatiemix Een parade langs tientallen participatiemiddelen: jij stelt je ideale mix samen
  • Ons vorige congres was binnen twee weken volgeboekt.

Wil je zeker weten dat je er bij kunt zijn? Schrijf je nu in voor het congres “Overheidsparticipatie, hoe leuk kun jij het maken?

Datum: Donderdagochtend 20 oktober

Locatie:  Rotterdam

Tijd: We starten om 9.30 en eindigen om 12.30 met een gezamenlijke lunch.

Kosten: we bieden je dit congres gratis aan.

Klik hier om je in te schrijven

Help, een burgerinitiatief! Of: Help een burgerinitiatief?

Regelmatig spreken we gemeenten die nieuwe wegen zoeken voor participatie van bewoners. Om meningen van inwoners op te halen bijvoorbeeld, over een verkeersplan of een idee voor een buurtverbetering. Of om initiatieven te stimuleren die de wijk leuker maken, bijvoorbeeld door een ontmoetingsplek te creëren, zelf groen te onderhouden of een ruildienst op te zetten.

Maar hoe stimuleer je dat? Hoe ondersteun je bewoners hiermee en leer je collega-ambtenaren hiermee om te gaan en om creatief mee te denken binnen de kaders? En hoe zorg je voor meer ruimte terwijl je ook je verantwoordelijkheid blijft nemen?

We horen dat gemeenten deze initiatieven graag meer in beeld willen hebben. Andersom kloppen deze initiatiefnemers regelmatig aan bij de gemeente voor ondersteuning of budget. Wat kan en wil een gemeente dan betekenen? Welke rol van de ambtenaren past daarbij? En hoe zorg je dat deze initiatieven een blijvende plek vinden binnen je gemeentelijke visie en beleid?

De antwoorden op deze vragen staan in een mooi boekje: Help een burgerinitiatief! Dit kun je hier downloaden.

Hoe je initiatieven blijvend stimuleert
Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat elkaar inspireren en elkaars kwaliteiten gebruiken veel makkelijker gaat als je elkaar wat beter kent en weet wat anderen doen. Dit ontstaat je als je investeert in communitybuilding en zorgt voor een goede online en offline communicatiestructuur met en tussen bewoners.  Zo ontstaan niet alleen méér initiatieven, ze zijn ook zichtbaar en je krijgt ook nog eens een meer verbonden community.

Wil je ook weten hoe je communitybuilding stimuleert en hoe je zowel offline als online de communicatie met bewoners goed regelt? Neem dan nu contact met ons op of download het starterspakket voor een verbonden buurt.