Radboud Universiteit: gebruik van online platform mijnbuurtje.nl zorgt voor meer contact in de wijk

Gebruik van online buurtplatform mijnbuurtje.nl leidt tot meer onderling contact en draagt bij aan het leren kennen van meer nieuwe bewoners. Dit wordt nog meer versterkt als dit gekoppeld wordt met offline informatiekanalen als een wijkkrant.

Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Socioloog Vera Gijsbers en Carlijn Cretier, student Sociologie onderzochten in het eerste halfjaar van 2016 de invloed van informatiekanalen De Wijkkrant en online buurtplatform Dewijkwebsite.nl op de binding tussen wijkbewoners en hun woonbeleving. Het onderzoek vond plaats in de gemêleerde Nijmeegse wijk Hengstdal die al langere tijd beschikt over het mijnbuurtje platform alsook offline informatievoorzieningen.

Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe wijkbewoners verbonden raken en hoe ieder plezierig kan leven. Onderzocht werd of wijkbewoners door lokale informatiekanalen (zoals de wijkkrant en/of het mijnbuurtje platform) te gebruiken meer contact hebben met andere wijkbewoners. Daarnaast onderzochten ze of wijkbewoners gelukkiger en tevredener in hun leven staan. De verwachting was dat informatie over de wijk en haar bewoners door middel van de lokale informatiekanalen met wijkbewoners wordt gedeeld en contacten tussen bewoners mogelijk maken. Via een enquête in Hengstdal onderzochten ze of deze verwachtingen kloppen. De mate van verbondenheid is onderzocht door te kijken naar de persoonlijke contacten die wijkbewoners met andere wijkbewoners hebben. Ook zijn de digitale contacten tussen wijkbewoners onderzocht bijvoorbeeld via Whatsapp of e-mail en is er gekeken hoeveel nieuwe wijkbewoners elkaar ontmoeten.

Lokale informatiekanalen bestaan uit analoge en in digitale informatiekanalen. Voorbeelden van analoge informatiekanalen zijn prik/aanplakborden en lokale huis aan huisbladen als de wijkkrant, de Brug en de Nijmegenaar. Digitale informatiekanalen zijn bijvoorbeeld het mijnbuurtje platform, buurtmail, Facebook en Twitter.

 

Resultaten
Onderstaande grafiek toont dat een gemiddelde wijkbewoner in Hengstdal meer contact heeft bij gebruik van online platform mijnbuurtje.nl en nóg meer als hij ook offline kanalen zoals een wijkkrant gebruikt.

Grafiek contact

Uit het onderzoek blijkt dat lokale informatiekanalen bijdragen aan de contacten tussen wijkbewoners. Hoe vaker je als bewoner lokale analoge informatiekanalen gebruikt, hoe meer je persoonlijk en digitaal contact met andere bewoners hebt. Als je lokale digitale informatiekanalen vaker gebruikt, heb je ook meer digitaal contact met andere bewoners en ontmoet je meer nieuwe bewoners. Daarnaast blijkt dat als je meerdere soorten lokale informatiekanalen gebruikt, je meer digitaal contact met andere bewoners hebt en je óók meer nieuwe wijkbewoners ontmoet, dan wanneer je maar één soort informatiekanaal gebruikt.

Meer verbinding
Er blijkt ook dat hoe meer je een lokaal informatiekanaal gebruikt, hoe meer samenhang en verbinding je voelt met je wijk en dan ook waarschijnlijk meer contact met andere bewoners hebt. Verder blijkt dat vrouwen meer profijt hebben van het gebruik van een analoog informatiekanaal voor het digitale contact met wijkbewoners dan mannen. En, last but not least, wijkbewoners in Hengstdal geven aan heel gelukkig en tevreden met hun leven zijn: ze geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,5.

Onderzoekcijfers Hengstdal

 • Gemêleerde na-oorlogse wijk in Nijmegen: 7.000 inwoners, 63% huurwoningen, 22% allochtoon, 17% ouderen, 13% jongeren. Er is een AZC in de wijk sinds 1995.
 • Beschikt meer dan drie jaar over platform mijnbuurtje.nl alsook offline informatievoorzieningen
 • 75 procent van de wijkbewoners is bekend is met het online platform van mijnbuurtje.nl
 • 72 procent van de wijkbewoners bezoekt het online buurtplatform
 • 65 procent gebruikt het platform gebruikt om op de hoogte te blijven van wijknieuws
 • 17 procent vraagt om hulp via het online platform
 • 17 procent biedt hulp via het online platform
 • 38 procent zoekt professionele diensten/producten via het online platform  
 • 58 procent gebruikt het online platform om de buurt te leren kennen
 • Bewoners noemen gemiddeld 26 voor- en/of achternamen van andere bewoners
 • Bewoners wonen gemiddeld al 20 jaar in de wijk
 • 90 procent van de wijkbewoners leest De Wijkkrant

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Gratis congres – Online platformen voor de wijk: een beter verbonden en gezonder leven?

*** Het congres is helaas volgeboekt. Wil je op de wachtlijst? Schrijf je dan gewoon in, als er een afzegging is dan hoor je van ons! ***

Werk je bij een gemeente of zorgaanbieder als professional, beleidsadviseur, community builder of coördinator? En ben je bezig met betrekken van bewoners en cliënten, bewonersondernemingen, WMO transitie, faciliteren van informele zorg, eigen kracht of wijkcommunicatie? Dan is dit congres voor jou! Schrijf je nu in 

Iedereen voelt wel op zijn klompen aan dat als je lekker woont en leeft en in verbinding bent met dierbaren en mensen om je heen, je dan minder in de zorgcircuits terecht komt. Verbinding tussen inwoners vermindert eenzaamheid en heeft een positieve uitwerking op welbevinden en gezondheid. Maar hoe stimuleer je die verbinding? Hoe zorg je dat mensen écht met elkaar in contact komen, voor meer gemeenschapszin, waar gezond en sociaal gedrag normaal is? Hoe zorg je dat mensen elkaar kunnen bereiken en dat informatie voor iedereen snel toegankelijk is? Hoe ondersteun je eigen initiatief van bewoners om een deel van hun welzijn en zorg zelf te regelen? En hoe realiseer je de verbinding tussen informele en formele hulp en zorg in de buurt?

Zorgpartner ZONH, versterker van van zorg in de buurt en Munity Services, bekend van de mijnbuurtje.nl aanpak, organiseren op donderdag 29 september samen een congres.
Hierin nemen we je mee op een reis in de wereld van community building, offline en online wijkcommunicatie en een andere kijk op organiseren van zorg in de buurt.

Kom luisteren, ontmoet andere vakgenoten en laat je inspireren door diverse workshops:

 1. Digitale wijkcommunicatie en gezondheid: wat is het verband?
 2. Hoe kies je een online buurtplatform en hoe maak je dit tot een succes?
 3. Praktijkervaringen met communitybuilding, gezondheidsbeleid en wijkcommunicatie in Alkmaar
 4. Op speciaal verzoek: Hoe werkt de mijnbuurtje aanpak?

Ons vorige congres was binnen twee weken volgeboekt. Wil jij zeker weten dat jij er deze keer bij kunt zijn? Schrijf je nu in voor dit gratis wervelend congres vol nieuwe inzichten en handvatten op donderdagochtend 29 september in Alkmaar.

Locatie
Buurtcentrum De Rekere, Drechterwaard 16 in Alkmaar

Programma en tijd
We starten om 9.30 en eindigen om 12.30 met een gezamenlijke lunch.

Kosten
We bieden je dit congres gratis aan.

Klik hier om je in te schrijven

 

Krachtige functies van een buurtsite!

Soms krijgen we de vraag van bewoners waarom de kosten van onze buurtsites hoger zijn dan die van bijv. een WordPress site? We kunnen ons deze vraag goed voorstellen en geven dan ook graag uitleg.

Achtergrond
Mijnbuurtje.nl wordt gevormd door bevlogen buurtbewoners die blij worden als mensen in de buurt elkaar weer weten te vinden en dingen samen gaan doen: Eric, Hanneke, Jan-Willem, Rik, Elma en Maaike. Dit deden we al in onze eigen buurt maar nu ook professioneel via onze social enterprise waarvoor maatschappelijke impact belangrijker is dan winst. We zijn nu in meer dan 25 gemeentes actief. Dit doen we door buurtbewoners en professionals te trainen als ‘buurtverbinder’ alsook via een platform dat we de afgelopen tien jaar ontwikkelden.

Over het platform
Dit platform bevat vele krachtige functies die het niveau van een WordPress website ver overstijgen. Ons platform is zowel een communicatieplatform als een informatieplatform. Je kunt het gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er speelt, kan meedoen en zich kan laten zien. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om alle ‘assets’ die een dorp of wijk heeft zoveel mogelijk zichtbaar te maken zodat ze benut kunnen worden. ‘Assets’ zijn mensen, talenten, tijd, spullen, bedrijven, ideeën, plekken en nog veel meer bezittingen van de wijk. De opzet van het platform is gebaseerd op de Asset Based Community Development (ABCD) aanpak, die uitgaat van wat er in de wijk is en wat mensen zelf kunnen ‘brengen’. Om dit allemaal mogelijk te maken bevat het totale mijnbuurtje platform dan ook zo’n 35 modules. Hieronder staan er een aantal. Ben je geïnteresseerd in alle modules?  Neem dan even contact op.

Agenda
Nieuws van buurtbewoners
Prikbordadvertenties
Integratie met sites als overheid.nl
Hulpvragen en hulpaanbod
Buurtmail met automatische updates over relevante onderwerpen in eigen buurt
Buurtradar
Uitgelicht nieuws
Buurtbewoners zichtbaar
Buurtfoto’s
Buurtverbeteringen
Buurtvideo’s
Automatische integratie met social media
Buurtverhalen
Sociale kaart van zorg en welzijn diensten en aanbieders in de buurt
Bedrijvengids
Ondersteuning groepen
Data uitwisseling voor eigen app ontwikkeling door bewoners
Besloten privé groepen voor bijv. mantelzorg
Koppeling met lokale media
Bedrijfspagina’s met producten en diensten voor lokale winkels en bedrijven
Dashboard: maandelijks automatisch cijfers en grafieken over de groei van gebruikers en gebruik van het platform
en nog veel meer…

Uitgebreid systeem
Het platform is dus niet alleen een omgeving waar bewoners elkaar onderling treffen en dingen uitwisselen, maar ook een marktplaats voor (hulp)vraag en aanbod, een wijkagenda, bedrijvengids, sociale kaart, buurtradar. Kortom, een kaart waarop alle dingen staan die gebeuren in de buurt. Daarnaast zijn er koppelingen met externe databronnen zodat alles wat er in een buurt gebeurt, ook zichtbaar gemaakt wordt. Tot slot wordt alle data op de site veilig neergezet en versleuteld.

Een uitgebreid systeem dus met heel veel functionaliteit dat voortdurend wordt aangepast en uitgebreid. Buurtverbinders hebben daar een belangrijke stem in en dragen nieuwe functionaliteiten aan die wij vervolgens bouwen. Zo bevat de buurtsite functies die erg handig zijn voor winkeliers en bedrijven om hun aanbod te tonen en zo de lokale economie te stimuleren. Zoals bijv. met een narrow casting functie waarbij informatie van het platform wordt getoond op displays bij winkeliers. De gemeente kan het gebruiken om al het zorg- en welzijnsaanbod te laten zien via de sociale kaart. Ook voor een koppeling met wijkkranten is gezorgd. Via het CMS systeem kunnen belangrijke items voor de wijkkranten, zoals nieuws en prikbordadvertenties, eenvoudig gedownload worden en rechtstreeks in de wijkkrant geplaatst worden.

Maatschappelijke vraagstukken
Deze uitgebreide functionaliteit gecombineerd met de aanpak waarin bewoners een verbindende rol als buurtverbinder spelen, geeft een antwoord op allerlei maatschappelijke vraagstukken. Stijgende zorgkosten. Krimp en leegloop in dorpen op het platteland. Toenemende verharding en individualisering. Hoe een gemeente burgers meer betrekt bij de inrichting van de stad. Goed werkende communicatie met bewoners en een up-to-date informatiesysteem van je wijk of dorp is het fundament om dingen te verbeteren.

Licentiekosten
Veel van deze uitbreidingen zitten allemaal inbegrepen in de licentiekosten. Daar zit trouwens ook een servicedesk bij in die je helpt bij het goed gebruiken van het systeem alsook jaarlijks twee landelijke buurtverbindersdagen waarin buurtverbinders elkaar ontmoeten, extra training krijgen en van elkaar leren.  Het onderhouden van zo’n uitgebreid systeem en uitbreiding daarvan, kost veel tijd. Dagelijks werken onze ontwikkelaars aan steeds meer handige en mooie dingen voor de buurt.

De prijzen die wij hanteren gaan dus niet alleen maar over hosting en zijn zeker niet te vergelijken met een WordPress site. Wij bieden een complete buurtaanpak om te zorgen voor meer verbinding in wijken en dorpen en willen waarde toevoegen op alle manieren die we daarvoor samen met onze klanten bedenken. 

Ben je geïnteresseerd in onze aanpak?  Neem dan even contact op.