Buurtapps en de mijnbuurtje aanpak

Regelmatig komen er nieuwe apps beschikbaar die mensen kunnen gebruiken in hun buurt, zoals bijv. recent de Amerikaanse buurtapp ‘Nextdoor’ (een soort whatsapp voor buurtbewoners) met een grote nationale marketingcampage. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt hoe zich dat verhoudt tot onze ‘mijnbuurtje’ aanpak: is dat geen enorme concurrentie? Wij denken van niet:  hierover gaat deze blog.

Onze focus: florerende gemeenschap in hele wijk of dorp
Als eerste: onze aanpak richt zich iedereen die woont en/of werkt in de wijk of het dorp. Overal om ons heen zijn mooie initiatieven en interessante organisaties, mensen en bedrijven. Met onze aanpak maken we die allemaal op een leuke manier zichtbaar, zodat het potentieel van de hele wijk of dorp beter benut wordt én er een meer verbonden en florerende gemeenschap ontstaat waar mensen graag wonen en werken. Apps richten zich vaak op één onderdeel van het buurtleven of zelfs een besloten deel.

Buurtverbinders maken het verschil
Om dit voor elkaar te krijgen spelen buurtverbinders een belangrijke verbindende rol. Wij helpen je hoe dit leuk en vaardig te doen. Hierbij heeft ons platform een ondersteunende functie om alles zichtbaar te maken uit de wijk of het dorp. We vinden dat elke groep mensen in de wijk of het dorp welkom is en mag meedoen: ouderen, jongeren, mensen die bijv. graag koken en daarom de app Thuisafgehaald gebruiken en dus ook mensen die een bepaalde app zoals Nextdoor of Facebookgroep graag gebruiken. Kortom, alles wat er in een wijk of dorp speelt en belangrijk is voor de mensen daar, bieden we een plek of koppelen we op jouw eigen centrale online dorpsplein.

Apps zijn een mooie aanvulling, geen vervanging
Wij geloven in “én én” en niet in “óf óf”. Net zoals je het in een bibliotheek het prettig vindt een wegwijzer te hebben die jou laat zien wat er allemaal te vinden is, wijst het online dorpsplein je de weg in je wijk of dorp. Apps die door buurtbewoners gebruikt worden zijn belangrijk en een mooie aanvulling op hetgeen zich al afspeelt op het centrale online dorpsplein.

Gebruikers van deze apps verwelkomen we op eigen pagina’s die doorverwijzen naar de specifieke app. Op die manier weten we zeker dat alle informatie van een buurt ook echt voor iedereen beschikbaar is en niet alleen voor bepaalde groepen bewoners. Kijk hier voor een voorbeeld. Soms gaan we nóg verder door hun data te laten zien op de buurtradar, onze interactieve kaart waarop je alles uit je buurt ziet. Helaas zijn niet alle “gratis” apps daartoe bereid.

Eigenaarschap
Wij vinden het een belangrijk principe dat bewoners zélf eigenaar zijn. Van hun huis, van hun buurt, wijk en dus ook van hun online dorpsplein en de data die zij daarop zetten. Bij veel gratis apps is de data die je als buurt daarop zet niet meer van jezelf en mogen sommige buitenlandse overheden deze zelfs bekijken.

Natuurlijk is iedereen vrij om deze apps zelf te gebruiken of te promoten.  We vinden het wel belangrijk dat mensen een bewuste keuze maken:

  • Heeft de app een besloten karakter waardoor bepaalde mensen kunnen worden uitgesloten?
  • Wat gebeurt er als de app ophoudt te bestaan? Ben je dan als buurt al je data en sociale verbindingen kwijt? Hoe is de continuiteit geborgd?
  • Is de app alleen op de directe woonomgeving gericht of op de hele wijk of dorp?
  • Moet een gebruiker veel persoonlijke gegevens afstaan aan de app en wordt deze data verkocht of doorgegeven aan commerciële bedrijven?
  • Hoe vaak ontvang je berichten van de app? Wij hoorden al dat mensen helemaal gek werden van de berichten van hun zojuist geinstalleeerde buurtapp of opeens sms-jes kregen van commerciele bedrijven.
  • Gaat de app in de toekomst je wijk of dorp geld opleveren (bijv. in een lokaal buurtfonds) of verdwijnt dit geld naar buitenlandse investeerders?

Heb je nog vragen hierover? Laat het ons weten!