Verslag van ons congres: Digitale buurtplatformen – weggegooid geld of echte verbindingen?

‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’
Verslag van het congres georganiseerd door mijnbuurtje.nl en Participe Advies


Op 23 april jl. vond in Utrecht ons congres ‘Digitale buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?’ plaats. Dat het een thema is wat speelt bleek uit het grote aantal bezoekers. Het congres was met meer dan 80 bezoekers volledig volgeboekt! Buurtplatformen zijn “hot” in deze tijd waar alles draait om burgerparticipatie. En de vraag of ze echt werken ook!

Digitale platformen springen als paddenstoelen uit de grond en iedereen lijkt dé oplossing te hebben voor het activeren van bewoners. Maar hoe kies je de juiste aanpak of platform voor jouw gemeente of buurt? Welke doelen stel je en aan welke eisen moet dit platform voldoen? Hoe meet je resultaten en zorg je ervoor dat professionals in dit werkgebied mee gaan doen op dit soort platformen?

Na een inleiding van Eric Hendriks over de aanpak van mijnbuurtje.nl en van Roos van Veen over de droom van Participe Advies over de participatiesamenleving, gingen de deelnemers in groepen uiteen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen.

De workshops

Bezoekers konden kiezen uit vier workshops, waarvan ze er twee konden volgen. Die workshops waren:

  • Hoe kies je een digitaal buurtplatform?
  • Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?
  • Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies
  • Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online
    communicatie?


Workshop 1: Hoe kies je een digitaal buurtplatform?

Hans Kessens van www.buurtkiep.nl vertelt hoe hij samen met andere buurtbewoners uit zijn wijk  in Den Bosch is gekomen tot de keuze voor een platform.  “Een belangrijk criterium voor de beslissing om voor de mijnbuurtje-aanpak te gaan, was dat deze werkwijze van onder naar boven werkt; vanuit draagvlak van de bewoners zelf. Zonder dit draagvlak komt er geen buurtplatform. We hebben duidelijk geformuleerd wat we willen bereiken. Voor ons is dat: verbinden van mensen in de buurt. Technologie is daar slechts een hulpmiddel voor.”  Actieve buurtbewoners die hierin een ondersteunende rol willen spelen worden opgeleid tot buurtverbinders. En dat is precies wat volgens Hans leidt tot een duurzame oplossing voor en door bewoners!

Hans1

Overwegingen
Het is belangrijk om te beslissen of je een platform wilt gebruiken dat gericht is op één onderwerp, bijvoorbeeld zorg, of een platform wat alles wat er in de buurt gebeurt inzichtelijk maakt. Daarnaast is er een verschil in de keuze tussen een landelijk platform of één die de naam van de buurt draagt en eigendom is van de buurt zelf. Met de keuze voor mijnbuurtje kregen wij een platform dat echt van onszelf is en waarop al het mooie wat er in de buurt gebeurt zichtbaar is.

Als tip geeft Hans mee: sluit daar aan waar energie is. Is er een wijkkrant? Werk vanuit daar! Is er een actief buurtcentrum? Kies dat dan als startpunt. Begin met de enthousiaste actieve buurtbewoners en bouw samen met hen aan een verbonden buurt!

Workshop 2: Wat zijn jouw doelen met een digitaal burgerplatform?

Eric Hendriks zorgt ervoor dat de deelnemers van zijn workshop elkaar meteen leren kennen door hen de vraag te stellen: wat is jouw allermooiste ervaring in je eigen buurt? Door ervaringen uit te wisselen wordt meteen duidelijk wat de voordelen zijn van het kennen van je buren.  Eric: “Je visie op buurtcommunicatie is erg belangrijk bij het stellen van de doelen voor jouw buurtplatform. Want: ga je je richten op hulpvragers of hulpgevers? Voor wie en door wie is het platform?

Een visie op buurtcommunicatie kan variëren van ‘ik plant één plant’ tot ‘ik investeer in een vruchtbare voedingsbodem voor duurzame communicatie en verbinding’.

Doelen met een buurtplatform door Eric HendriksPositief formuleren
Belangrijk bij het bedenken van een ambitie is positief formuleren! Niemand wordt blij van een negatief geformuleerde ambitie. Kijk maar: de kloof tussen arm en rijk kleiner maken vs. de toenadering tussen arm en rijk vergroten. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het buurtplatform worden ook als belangrijk criterium benoemd.

Resultaten van je buurtplatform merk je aan bijvoorbeeld de toename van het aantal nieuwe relaties in de buurt, de toename van het aantal ontmoetingen in de buurt of de toename van het aantal activiteiten. Je bereikt dit door niet te kijken naar wat er niet is, maar juist te focussen op wat er allemaal wél aanwezig is in de buurt. Want: wat is er nog meer mogelijk in de buurt als je versterkt wat er nu al goed gaat. Door je te richten op wat mensen kunnen brengen maak je van een 9 een 10!

Workshop 3: Succes meten met de resultatenfabriek van Participe Advies

Roos van Veen stelt dat je vanuit verschillende optieken naar een resultaat kunt kijken, namelijk die van ‘de mens’, ‘de maatschappij’ en ‘de organisatie’. Het willen meten van resultaat wordt meestal geïnitieerd vanuit organisaties. Het inzichtelijk krijgen van resultaten en effecten doe je echter door het gesprek met de inwoner. De meetmethode die je uiteindelijk gebruikt om resultaten inzichtelijk te krijgen past zich aan het vraagstuk en de doelgroep aan. Vragen die belangrijk zijn bij het meetproces:

  • Wat wil je meten?
  • Waarom wil je het meten?
  • Hoe wil je het meten?

Meetbaar of merkbaar
Gaat het om meetbare resultaten of juist om merkbare resultaten? Voor de mens is het belangrijk dat je elkaar leert kennen. Want wanneer jeRoos elkaar kent ga je elkaar meer vertrouwen. En wanneer er vertrouwen is ga je (eerder) meedoen. Voor de organisatie is het belangrijk om van output naar outcome te komen, om echt merkbare effecten te meten. Wie is er geholpen en hoe? Voor  de maatschappij is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over ‘wat versta je onder meedoen?’ en dit daarna op grotere schaal te bekijken. Om te vragen aan inwoners ‘wat vinden jullie belangrijk en is het “waard” om te meten?’.

We moeten terug naar de ‘waarom’-vraag en ons vooral afvragen: voor wie doen we het? We lopen het risico om dingen ‘kapot’ te meten. En dat is niet de bedoeling. Niet meten om te meten, maar het resultaat écht willen weten!

Workshop 4: Hoe overwin je de weerstand van professionals tegen online communicatie?

“Online zijn voelt voor veel wijkprofessionals als een extra taak”, klinkt vanuit de zaal. Veel professionals zien nog niet dat online zijn ook werk uit handen kan nemen. Dus is het echt weerstand? Of is het angst voor het wekken van verwachtingen? En denkt de professional misschien dat je door online buurtcommunicatie  verder van bewoners af komt te staan? Hanneke van Stokkom zet een paar scherpe vragen op een rij…

Iedereen heeft een andere drive en andere bagage. Weerstand komt vaak voort uit het gevoel niet gezien of gehoord te worden. Maar ook vanuit een verandering en het gevoel hebben daar geen belang bij te hebben.

Hoe overwin je weerstand bij professonals tegen online communicatie door Hanneke van StokkomHet is niet alleen belangrijk om weerstand te herkennen, maar ook om naar je eigen rol in het opwekken daarvan te kijken. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat dit voor veel mensen een eyeopener is. Hanneke legt uit hoe je met weerstand om kunt gaan en draagvlak kunt creëren voor je einddoel. Nog beter is het om te proberen weerstand te voorkomen door iedereen te betrekken bij je plan.

Weerstand voorkomen

Mijnbuurtje werkt vanuit de aanpak: waarderend organiseren. Deze methode gaat uit van het positieve: “Het glas is bij ons altijd halfvol! Dromen, denken, doen.” Deelnemers gaan zelf met de aanpak aan de slag en merken dat hij werkt. “Na de droomfase kijk je terug naar wat er voor nodig was deze droom te realiseren (denken) en ga je aan de slag met het stappenplan dat je hiermee hebt gemaakt (doen).”

Buurtplatformen: weggegooid geld of échte verbindingen?

Na afloop van het congres vroegen we deelnemers naar hun mening op deze vraag. De consensus was: echte verbindingen mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden zoals draagvlak in de buurt en het betrekken van buurtbewoners bij de opzet en het in stand houden van het platform. Laatste tip van een deelnemer: ga het gesprek met de buurt aan!

Wil je meer weten over de workshops of wat de aanpak van mijnbuurtje.nl voor jouw buurt of gemeente kan betekenen? Neem dan even contact met ons op!

 

 

Het wordt steeds leuker in de dorpen: digitaal dorpsplein daverend succes in Oosterhuizen.

Begin 2014 vroeg de gemeente Apeldoorn ons om de mijnbuurtje aanpak te komen delen met een groep enthousiaste buurtbewoners. Er was een klein dorp bij Apeldoorn, die zich gemeld had met de vraag voor een ‘dorps app’. Ze hadden onderzoek gedaan naar platformen in Nederland en mijnbuurtje bood hen de beste mogelijkheden. Onze enige “zorg” was dat mijnbuurtje tot op dat moment alleen in steden geprobeerd was en nog niet in een dorp. Zou het daar nodig en zinvol zijn?

Het geven van de training was een bijzondere ervaring. Met enthousiaste buurtbewoners en professionals samen aan de slag in het mooie dorpshuis, midden in de prachtige landelijke omgeving van Oosterhuizen. Vorige week ontvingen we dit enthousiaste bericht van hen, dat we graag met jullie delen:

Drukte op dorpsplein www.OnsOosterhuizen.nl

Het is voorjaar! We gaan weer naar buiten en maken vaker een praatje in de buurt. Online spreken we elkaar ook vaak. Sinds vorig jaar oktober zijn we in de lucht met www.onsoosterhuizen.nl en we hebben elkaar veel te vertellen.

Doe ook mee!

In een dorp van 900 inwoners hebben al 150 mensen hebben zich ingeschreven op deze site. Zij kunnen iets aanbieden, verkopen, hulp vragen, nieuwsberichten plaatsen, foto’s plaatsen etc. Ook hebben meer dan 35 bedrijven en organisaties een eigen pagina aangemaakt. Gemiddeld zijner 1300 sessies per maand. Het gemiddeld aantal unieke gebruikers in 2015 is 670 per maand. In 2014 waren dit er gemiddeld 490 per maand, een stijgende lijn dus!

10.000 pagina’s per maand

Maar er zijn ook veel mensen die gewoon een beetje rondkijken op het plein, zonder dat ze ingeschreven zijn. Want gemiddeld tellen we bijna 10.000 bekeken pagina’s per maand! Het totaal aantal bekeken pagina’s tot nu toe is 57.500 en het totaal aantal unieke gebruikers tot nu toe is 3000…

Adverteerders

Tsja, daar zijn we wel even stil van. En dat in zo’n klein dorp. Net als in het echt zijn we dus ook online een heel actief dorp. Zakelijk gezien is dat interessant, daar gaan we ons komende tijd in verdiepen. In de toekomst willen wij de site graag in de lucht houden. Dat kan betaald worden door adverteerders. Dat vergt een goede voorbereiding en waterdichte afspraken. Zover zijn we nog niet. Dus kunnen bedrijven en organisaties gratis hun verhaal kwijt op onze site. En zeker weten dat ze gezien worden. In 5 maanden tijd zijn bijna 60.000 pagina’s bekeken!

Buurdorpen op bezoek

Op 16 april gaan we in het Dorpshuis de andere 9 dorpen van Apeldoorn over onze site vertellen. Alle Dorpsraden zijn uitgenodigd. Mijnbuurtje, de maker van onze site, zal er ook een verhaal vertellen. We hopen dat de andere dorpen ook een eigen interactieve website krijgen. En we in de toekomst met elkaar verbonden zijn. Het wordt steeds leuker in de dorpen!’

Wil jij dit ook voor jouw dorp: neem dan nu contact met ons op.

Damestrekkertocht Oosterhuizen 2014

Foto en tekst door Hanneke Stegeman

Nederland stuurt buurtverbinders naar Bhutan

Nederland gaat zijn relatie met Bhutan versterken. In Bhutan wordt de welvaart van het land gemeten aan de hand van toename van het geluk en niet dat van materiele welvaart. Het geluk in de samenleving wordt afgemeten aan cultuur, milieu, goed bestuur en economie. Om dit geluk een verdere stimulans te geven, stuurt Nederland trainers van mijnbuurtje.nl naar Bhutan. Ze starten als eerste in het plaatsje  Geylegphug  (6700 inwoners). Daar leiden ze inwoners op tot buurtverbinder (เชื่อมต่อ พื้นที่ใกล้เคียง). Het lokale buurtplatform is al online (zie afbeelding).

Bhutan, dat is gelegen tussen India en China, merkt relatief weinig van de gevolgen van de mondiale financieel-economische crisis, maar 23% van de mensen leeft onder de armoedegrens. De Bhutaanse regering wil dat percentage in 5 jaar terugbrengen tot 15% door meer aandacht te besteden aan de ontsluiting van het platteland en meer onderlinge verbindingen. Ook in Bhutan zijn steeds meer mensen online.

Nederland werkt al op succesvolle wijze samen met Bhutan op het gebied van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en hoger onderwijs. Nederland geeft jaarlijks €6 miljoen ontwikkelingshulp, waarvan €2 miljoen ter ondersteuning van het democratiseringproces in Bhutan.