Echte verandering of een vinkje zetten?

Met mijnbuurtje komen we op allerlei plaatsen. We praten met buurtbewoners, presenteren voor wijkraden, staan op uitnodiging van gemeentes en welzijnsorganisaties voor kleinere en grotere commitees. Regelmatig komt het voor dat we denken afgesproken te hebben met twee personen, maar dat er in plaats daarvan een zaal mensen op ons zit te wachten. Bewonersparticipatie is hot en iedereen lijkt er nu mee bezig te zijn. Maar is dat ook zo? 

Durven gemeentes die ons uitnodigen echt te kiezen voor veranderingen in de buurt? Zijn ze bereid om samen met ons het proces van verandering in te stappen en onder regie van de buurtbewoners, professionals faciliterend aan het werk te zetten? Met de aanpak die wij ontwikkelden, vragen we namelijk best wat van een gemeente en van professionals. We zijn ons daar erg van bewust. De verandering die wij voor ogen hebben, namelijk echte verbinding leggen met en tussen de verschillende partijen en zorgen dat die werkelijk samen op gaan trekken om nieuwe doelen te bereiken, is niet binnen drie maanden gerealiseerd.

Maar lukt het eenmaal, dan kun je samen de mooiste dingen gaan doen. Professionals die samen met professionals van andere organisaties nieuwe samenwerkingen ontdekken. Bewoners die andere bewoners helpen de weg te vinden naar hulp in de buurt.  Bewoners en professionals die samen aan de slag gaan met buurtvragen. De vraag is: hoeveel lef en hoeveel inzicht heeft de partij met wie wij aan tafel zitten? Wil hij een vinkje zetten bij het woord burgerparticipatie of ‘sociale kaart’ en het dan van zijn lijstje schrappen, of durft hij te investeren in echte verandering? Wij komen er graag met u over praten!

Naschrift: Naar aanleiding van dit stuk is op 8 november 2014 een opiniestuk verschenen in de Gelderlander. Dit artikel is hier te lezen als pdf: Opiniestuk Gelderlander.