37 dagen van mijn leven …

De energie die je stopt in een veilig leven zodat niemand jouw spullen steelt, vind ik een van de meest frustrerende zaken van onze huidige moderne wereld. Zo verwacht ik ongeveer 37 dagen (dag en nacht) van mijn leven te besteden aan het op slot zetten van mijn eigen fiets (voor de reken liefhebbers: 74 jaar gemiddeld 2 minuten per dag). Dat doe ik omdat mijn fiets onmisbaar is in het dagelijks gebruik; kinderen naar school, naar mijn werk en boodschappen doen. Het mijnbuurtje-platform waar alle buurtsites onderdeel van uitmaken is ook zo’n onmisbaar stuk gereedschap voor verbonden buurten. Gereedschap waarop je altijd wilt kunnen vertrouwen. Het is daarom niet alleen belangrijk dat een buurtsite makkelijk en leuk is in gebruik, maar ook dat de buurtsite het altijd ‘doet’ en veilig is.

 

Veel internet gebruikers realiseren zich echter niet dat er ook mensen zijn die websites hacken voor de lol waardoor de beheerder van een site zelf niet meer kan bepalen wat er op die site staat. Dat er hackers zijn die gegevens stelen, zoals wachtwoorden en e-mail adressen. Gegevens die vaak weer worden doorverkocht aan derden om te spammen of voor andere kwade zaken.

Ondanks het feit dat maar dertien procent van de Nederlanders deze dreiging gelooft (bron NU.nl, 29 oktober 2014), besteden wij bij mijnbuurtje juist veel aandacht aan veilige buurtsites. Zo zie je bijvoorbeeld voor de domeinnaam van iedere buurtsite https staan in plaats van http. Die ‘s‘ staat voor een veilige versleutelde verbindingen tussen de buurtsite en de computer van de gebruiker. Ook het internet bankieren verloopt bijvoorbeeld via zo’n versleutelde verbinding.


Ondanks de 37 dagen die ik in mijn leven besteed aan het op slot zetten van mijn fiets, heb ik geen garanties dat hij niet gestolen wordt. Toch blijf ik mijn fiets op slot zetten om mijn eigendom te beschermen. Zo werken wij ook continue aan de veiligheid van onze buurtsites om het eigendom van jullie gegevens te beschermen!

Buurtverbinding: een samenwerking tussen bewoners en professionals

Toen ik startte met de trainingen van mijnbuurtje, gaf ik die eerst alleen aan buurtbewoners. Zij kregen naast de training een stappenplan waarmee ze aan de slag konden. Zo werd het platform ingericht, actieve groepen in de buurt betrokken en haakten ook professionals aan. Gaande weg ontdekte ik dat als we professionals deel lieten uitmaken van de training voor buurtverbinders, we versnelling realiseerden in de activatie van het platform.

De rol van de wijkprofessional
Wijkprofessionals (zoals bijvoorbeeld welzijnswerkers en wijkregisseurs) hadden in het verleden veel taken waarbij zij verantwoordelijk waren voor de concrete uitvoering hiervan. In de huidige tijd wordt hen verteld dat zij niet meer alles zelf mogen doen, maar dat ze juist bewoners moeten faciliteren om zaken zelf op te pakken. Hoe dat gedaan moet worden, blijft vaak in het midden.  Ik merk dat het voor hen vaak best lastig is om vorm te geven aan de nieuwe invulling van hun taken.  Sommige professionals durven zelf geen acties meer te ondernemen, ze laten alles uit hun handen vallen en zeggen ons dat de initiatieven maar van de bewoners moeten komen. Andere professionals gaan zelf op zoek naar nieuwe creatieve ideeën en proberen bewoners te verleiden tot actie.  Ik merk dat als we wijkprofessionals  betrekken bij onze trainingen, zij zien waar behoeftes liggen van bewoners en dat zij gericht aan kunnen geven waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.

95%
De meeste wijkprofessionals hebben te maken met een groep in de samenleving die extra ondersteuning nodig heeft, ik hoor dat die groep vaak zo’n 5% uitmaakt van alle bewoners in een buurt. Wijkprofessionals vertellen mij regelmatig dat zij bij de overige 95% in een buurt niet of amper bekend zijn en vice versa. Met Mijnbuurtje.nl richten we ons juist op de groep die weinig of geen professionele hulp nodig heeft. Buurtverbinders worden vaak geworven binnen deze groep. Door hen samen te trainen met wijkprofessionals worden nieuwe verbindingen tot stand gebracht. Bewoners leren waar ze terecht kunnen voor bepaalde informatie of invulling van professionele hulpvragen. Professionals krijgen toegang tot een groep mensen die vaak best bereid is wat hulp te geven aan de groep waar de wijkprofessional vaak mee te maken heeft.

Nog iets dat ik geleerd heb: professionals weten heel goed wat er in een buurt speelt en welke groepen daar actief zijn. Zij kunnen actief deze groepen en ook hun cliënten op de buurtsite attenderen. Op die manier zorgen ze voor nog meer interessante content en uiteindelijk verbindingen in de buurt.

Ideale situatie?
Mijn idee nu, is dat er een ideale situatie ontstaat op het moment dat bewoners en professionals samen werken aan het versterken van hun buurt. De bewoners houden de regie, maar  professionals helpen ze op weg. En mocht jij als professional naast de training voor buurtverbinders nog extra ondersteuning nodig hebben, dan help ik je daar graag bij!

Op 15 november is het tijd voor de Landelijke Bewonersdag: de grootste bewonersbijeenkomst van het jaar. Honderden actieve bewoners komen samen in Twente, in de Grolsch Veste.

Het thema is: De regie terug. We willen samen een stap verder gaan om de regie terug te krijgen, over de zorg, over onze buurt, over ons welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat zaken kleinschaliger en minder onpersoonlijk worden geregeld?  En natuurlijk is het ook een feest, we vieren dat we ons weer een jaar hebben ingezet om onze buurten sterker te maken. Ben jij erbij? Meld je dan aan!

Op de dag maak je je eigen programma, loop rond, volg workshops, een masterclass of een collegetour en luister naar cabaret en muziek. Kom bijvoorbeeld naar het plein van de harde cash, het wheeling and dealing-plein, de Speedcursus BewonersBedrijven en help mee met de crowdsource voor buurtrechten. Kijk op www.landelijkebewonersdag.nl voor meer info en om je aan te melden.

Kom 15 november naar de Landelijke Bewonersdag!

Op 15 november is het tijd voor de Landelijke Bewonersdag: de grootste bewonersbijeenkomst van het jaar. Honderden actieve bewoners komen samen in Twente, in de Grolsch Veste. Het LSA, een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt, organiseert deze dag. Het thema is: De regie terug. We willen samen een stap verder gaan om de regie terug te krijgen, over de zorg, over onze buurt, over ons welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat zaken kleinschaliger en minder onpersoonlijk worden geregeld?  Ben jij erbij? Meld je dan aan!

Op de dag maak je je eigen programma, loop rond, volg workshops, een masterclass of een collegetour en luister naar cabaret en muziek. Kom bijvoorbeeld naar het plein van de harde cash, het wheeling and dealing-plein, de Speedcursus BewonersBedrijven en help mee met de crowdsource voor buurtrechten. Kijk op www.landelijkebewonersdag.nl  voor meer info en om je aan te melden.

Mijnbuurtje.nl ontvangt schenking van Ars Donandi

KRACHT IN NL maakt via de MAEXchange website initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk Nederland. Op de dag van de duurzaamheid maakten ze trots bekend dat Ars Donandi, partner van Kracht in NL, tien maatschappelijke initiatieven die zichzelf zichtbaar hebben gemaakt in de MAEXchange ieder €1.000,- schenkt, om zo deze initiatieven te helpen verduurzamen.

Wij zijn blij en trots dat wij hierbij horen! Kijk hier voor de andere gelukkigen.

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam met charitatieve doelstellingen en richt zich op welzijn en cultuur. Ars Donandi gebruikte MAEXchange  voor de eerste keer om eenvoudig en gericht initiatieven te vinden die aansluiten bij de doelstellingen en criteria van het fonds.

Hoe krijg je meer bezoekers op je buurtplatform?

Je leest ze veel de laatste tijd, berichten over websites die onvoldoende gebruikt worden: “ouderen kunnen hulpsites niet vinden”. Of: “het platform bestaat een half jaar en loopt nog niet soepel.” Hoe breng je hier verandering in? In dit artikel introduceren we ons buurtplatform volwassenheidsmodel. Met dit model bepaal je zelf de volwassenheid van je buurtplatform en het helpt je te focussen op de gebieden waar je je kunt verbeteren. Ook geven we je een paar tips die ervoor zorgen dat bezoekers gebruikers worden.

Lees meer

Hoor alles over buurtcommunities en online buurtplatforms in Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is een plek van inspirerende discussies, creativiteit, bottom-up initiatieven en innovatie. A.s. maandagavond 13 oktober staat helemaal in het teken van buurtcommunities en online platforms. Communitybuilders en bouwers vertellen en discussiëren over vragen als Wat kunnen online platforms voor buurtcommunities betekenen? En wat zorgt ervoor dat een online platform succesvol is?

Wij zijn natuurlijk ook onder de sprekers en vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en uit te wisselen over hoe je een nog meer verbonden buurt krijgt.

De avond begint om 20u. Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan op de website, er zijn nog een paar plaatsen!

Bewoners Spijkerwartier kiezen voor mijnbuurtje.nl als nieuwe wijkwebsite

De bewoners van de Arnhemse wijk Spijkerkwartier kozen na een zorgvuldig selectietraject voor de wijkwebsite van mijnbuurtje.nl. De site is onderdeel van een breder concept van mijnbuurtje.nl waarmee de wijk met behulp van buurtverbinders gaat zorgen voor meer verbindingen in hun wijk. Afgelopen zaterdag ondertekenden Astrid Stokman, voorzitter van de bewoners stichting en Eric Hendriks van mijnbuurtje.nl het contract.

Astrid Stokman, voorzitter van de bewoners stichting, heeft een goed beeld van de wijk waar ze wil wonen: “we willen Spijkerbuurt als een fijne wijk, waar het plezierig wonen en werken is. We willen die laten floreren door wijkbewoners, ondernemers en organisaties te verbinden, te faciliteren en te activeren. Het opleiden van buurtbewoners als buurtverbinder en alles in de buurt zichtbaar op de nieuwe wijkwebsite past helemaal in de manier hoe wij ons doel willen bereiken!”Proosten met buurtverbinders in Arnhem

Patrick Hoogenbosch, bewoner Spijkerkwartier en lid van de werkgroep communicatie, vertelt over de uitgebreide wensenlijst die zij hadden voor een nieuwe website. “Onze huidige
website voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. We wilden een interactief platform, actueel, bewoners met elkaar verbinden, aansluiten op nieuwe communicatiemiddelen zoals sociale media, makkelijk te onderhouden zonder groot tijdsbeslag voor de beheerders en nog veel, veel meer. We onderzochten drie scenario’s: zelf een site laten bouwen, aansluiten bij een bestaande website of een bestaande formule inkopen. Na een grondig eigen onderzoek en een objectieve toetsing door ICT manager Hemmo de Groot van gemeente Arnhem kozen we voor de aanpak van mijnbuurtje.nl.  Hiermee kunnen we al onze wensen verwezenlijken en zelfs nog meer dan dat.”

Afgelopen zaterdag volgden tien buurtbewoners de eerste van drie trainingsdagen waar mijnbuurtje.nl hen alles leert over online buurtcommunicatie en hoe ze een meer verbonden buurt krijgen.