Buurtsites in nieuw jasje

Het huidige ontwerp van de buurtsites stamt uit 2009 en we hoorden steeds vaker dat gebruikers de site wat oubollig vonden overkomen. Daarnaast werden verschillende rubrieken nogal eens met elkaar verward en vinden veel mensen de site te druk. Hoog tijd om daar iets aan te doen!  Het nieuwe uiterlijk wordt fris, maakt beter gebruik van de verschillende rubrieken en de gebruiksvriendelijkheid is flink vergroot. Hieronder de verbeteringen op een rijtje. Begin Juli is het nieuwe design over alle  buurtsites uitgerold. Wat is er anders?

Duidelijker indeling
De vertrouwde rubrieken staan op een iets andere plek. Er wordt niet meer met de linkerkolom op de  pagina gewerkt, maar de rubrieken vind je in de oranje balk bovenaan of rechts op de pagina. Hiermee  krijgt elke buurtsite een modernere uitstraling.

Gebruiksvriendelijker
Het inloggen en inschrijven gebeurt nu op één plek, namelijk bovenaan de pagina. Op de homepage vind je net onder de headerfoto en de oranje balk de laatste berichten uit de belangrijkste rubrieken.  Daarnaast is het ‘durf te vragen’ element beter zichtbaar geworden, zodat het makkelijker is om je vraag  te stellen aan je buurtgenoten. De hele website werkt duidelijker.

Sneller toegang tot informatie
Op de oude website staat veel informatie op één pagina. Die informatie is opnieuw gerangschikt en vaak bezochte onderdelen zoals de buurtagenda, het prikbord, hulp vragen en aanbieden, het nieuws en bewoners krijgen nu een prominente plaats. Overige informatie wordt via het menu op een handige manier aangeboden.

Neem eens een kijkje op onze buurtsites!

 

Online dorpsplein Malden komt eraan!

Ook Malden krijgt een mijnbuurtje online dorpsplein. Een groep actieve bewoners zette daartoe de eerste stappen na een goed bezochte informatieavond eind juni in het gemeentehuis van de gemeente Heumen. Veel mensen toonden daar hun interesse om zich hiervoor in te zetten in de rol van vrijwilliger of buurtverbinder.  Na de zomer start de invoering. Lees meer in De Gelderlander of op de website van de bewonersgroep.

 

VNG inspiratiefestival maatschappelijk initiatief

Op vrijdag 27 juni vond het Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten plaats. Zo’n zeventig deelnemers uit gemeenten uit heel Nederland reisden af naar de Bataviawerf in Lelystad, waar Margreet Horselenberg, burgemeester van Lelystad, hen welkom heette.

Nico Versteeg (gemeentesecretaris Lelystad) en Martin Schulz (onderzoeker Universiteit van Tilburg) vertelden de aanwezigen over de bevindingen uit het Jaarbericht van de VNG Denktank ‘Van eerste overheid naar eerst de burger’.Na jaren van schaalvergroting, proceduralisering en vervreemding van instituties, zoeken mensen elkaar nu op in nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Er is geen blauwdruk voor gemeentelijk optreden of een routeplan voor het perfecte initiatief. Daarna konden de deelnemers kennismaken met maatschappelijke initiatiefnemers, waaronder mijnbuurtje.nl.

Lees meer op de website van de VNG.