Mijnbuurtje in welzijnsland

Door Pascal van der Maas– Kalčik , Tandem Welzijn

De samenleving verandert. Veranderen – dat deed de samenleving natuurlijk altijd al, en we zijn het er over eens dat het tempo enorm hoog is. Kijk naar oude foto’s, luister naar oude muziek, praat met mensen van de straat en praat met hoogbejaarden; denk aan Willy Dobbe en Herman Emmink en aan Kleine Viezerik en je ziet en hoort de verandering.

Door social media is de wereld sneller en kleiner geworden. We weten nu wat er nu op de Krim gebeurd. Omdat we het live horen en zien. We komen makkelijker en frequenter in contact met mensen die we vaag of niet kenden. De wereld is ook meer nabij gekomen, mensen ontmoeten elkaar virtueel en daarna in het echt. Krijgen relaties via datingsites. Nieuwe mooie ontmoetingen met echte mensen.

Voor kinderen en jongeren zijn social media en games volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Ouders maken zich daarover nerveus. Uren lang alleen met lego en playmobil spelen was normaal en creatief. Uren gamen op een laptop is autistisch en ongezond. Contacten gaan sneller, de focus is korter, werk en privé lopen raken geïntegreerd, afwisseling is norm, de mens flexibeler, maar tegelijk meer autonoom en het leven wordt meer een holistisch geheel.

Voor velen van onze generatie is de tekstverwerker, de computer, nieuw. Voor hen zijn social media niet meer dan een handig adresboekje (LinkedIn) , een leuke verzameling filmpjes of foto’s of gewoon Spielerei. U bent druk met uw werk (9 to 5), uw gezin, u gebruikt de oude media: e-mail en sms, googlen. Wij zien niet wat er in de samenleving anders gaat, en als we het wel zien dan voelen we het niet. Toch beslissen wij over de inzet van digitale middelen in het sociale domein. Of we denken dat we dat beslissen. Want beslissingen worden niet meer genomen, beslissingen ontstaan.

De wereld is nu een open netwerk-improvisatie samenleving. Sommige kaders zijn en blijven schijnbaar voldoende stevig om ons houvast te kunnen bieden. De aarde draait nog steeds rond. Maar door razendsnelle actie, reactie, interactie, door in hoog tempo beelden uit te zenden, te bekijken, erop te reageren ontstaat er een andere, nieuwe snelle en vaak onvoorspelbare dynamiek, waarbij ieder nieuw momentum vraagt om herijking of aanpassing van je strategische koers en lijn. Met social media kunnen we regeringen laten vallen. Maar kunnen we het ook in onze straat gebruiken, om goed te doen?

Welzijnswerk is niets meer of minder dan mensen faciliteren om in een voldoende divers netwerk te kunnen verkeren, waardoor vraagstukken niet als zodanig ervaren worden, of gecompenseerd of opgelost worden. De basis van welzijnswerk is mensen faciliteren om hun geluk te vinden.  Het middel van welzijnswerk is communitybuilding.

Wij zochten via projecten als Buurthulp mogelijkheden om mensen te verbinden. Via een eigen website. Het verbinden was een actieve interventie van een social werker. Het proces was daarmee van ons. Het was arbeidsintensief, duur en eigenlijk weinig succesvol. Tegelijk waren er in deze wijk, Nijmegen Oost, een paar bewoners actief om de eigen wijkwebsite te hervormen naar een actieve omgeving. Een omgeving waarbij bewoners, professionals en bedrijven zichtbaar zijn naar elkaar en elkaar kunnen vinden op gezamenlijke interesses. Een beweging vanuit bewoners zelf. Hoogopgeleide maatschappelijk geëngageerde bewoners, met een initiatief dat ook voor mensen met, naar Martha Nussbaum, minder capabilities veel betekenis heeft gekregen.

Het welzijnswerk is veranderd. Van activiteitenboer zijn wij een horizontaal werkende netwerkorganisatie geworden die open source werkt. Waarbij er geen initiatief genomen wordt als dat niet intrinsiek verbonden is met het vraagstuk van echte mensen. Waar ZZP’ers in het sociale domein met dank aan bv. Facebook gratis een ontmoetings- en werkplek vinden. Waar we de opdrachtgevers geen pakken cijfers en lappen tekst overhandigen om ons te verantwoorden, maar bewoners en partners laten vertellen wat wij hebben betekent in hun proces. Waarbij foto’s en video’s het bewijs laten zien. Waarbij we parallel of gespiegeld werken: dat wat we in de samenleving doen – doen we in onze organisatie net zo. Het proces is bij ons van de professional, niet van de manager of het MT.

Want: het proces is ‘im Grund’ van de klant, niet van de ambtenaar, niet van de professional, niet van de welzijnsorganisatie. Maar we kunnen en moeten onze inzichten en ervaringen en kennis delen en toegankelijk maken, door vragen te stellen en door te laten zien wat er mogelijk is.

Mijnbuurtje is het online dorpsplein. Het helpt om andere buurtbewoners makkelijker te leren kennen en laat je op een leuke manier zien wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Er is enorm veel informatie te vinden op mijn buurtje, er is plek voor jouw vereniging of club, er is een buurtmarktplaats en je kunt er hulp vragen bij grote of kleine problemen. Door het gebruik van mijnbuurtje voelen mensen zich meer thuis in de buurt, kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en samen met andere buurtbewoners dingen doen.

Mijnbuurtje wordt geen succes als u morgen besluit het pakket aan te schaffen. Het begint bij bewoners, u kunt het voorstellen, laten zien, enthousiasme uitstralen. Mijn buurtje wordt een succes als…

  • er in de buurt draagvlak voor is,
  • als de welzijnsorganisaties intensief leren werken met alle social media en de snelle veranderingen en verschuivingen blijven volgen. Jongerenwerkers zijn vaak nog redelijk op de hoogte en actief, voor opbouwwerkers was en is het een hele omslag, maar ook voor het MT.
  • als relevante professionals een profiel aanmaken (zo wordt de sociale kaart straks zelfonderhoudend)
  • als het proces goed begeleidt wordt
  • maar vooral als er goede echte levende ademende buurtverbinders zijn. 

In Nijmegen werd men in meer stadsdelen enthousiast over mijnbuurtje. Onder eigen domeinnaam is het inmiddels in meerdere stadsdelen operationeel.

Voor de meeste van onze medewerkers was en is het gebruik van internet en social media niet vanzelfsprekend. We hebben daarom een ontwikkelaanpak gekozen met trainingen en begeleiding on the job. Hanneke van Stokkom heeft de teams getraind in het gebruik van social media, digitale communicatie en mijnbuurtje. Ook het MT en de RvT worden hierin begeleidt.

We hebben een medewerker, Hendrik Jan Derksen, vrijgesteld om onze medewerkers verder te helpen met digitale vragen en een directe link te leggen tussen welzijnswerk en de buurtverbinders. Hendrik Jan ondersteunt de buurtverbinders op regelmatige basis. Toch hebben nog lang niet al onze medewerkers een profiel aangemaakt. We willen ieder verleiden hier in te stappen en te ervaren hoe het werk sneller en effectiever kan worden. Daar waar de klant actief is, moeten wij dat ook zijn.

Wij vervullen een rol in het vinden en begeleiden van de buurtverbinders. Zij zijn de spil in de buurt, en voor mijnbuurtje.

Mijnbuurtje.nl is de digitale backbone van het welzijnswerk anno morgen. Mijnbuurtje zorgt voor makkelijke, snellere, passende ontmoetingen op maat, tussen echte mensen.

 

 

 

 

Verslag event 20 maart 2014

De welzijnsprofessional op het online buurtplatform

Drukbezocht event op 20 maart: Verbinden in de buurt met mijnbuurtje.nl

Donderdag 20 maart organiseerde mijnbuurtje.nl voor het eerst een event voor medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen in wijkcentrum De Ark van Oost in Nijmegen. Op deze zonnige ochtend ontvingen zij zo’n 70 welzijnsmedewerkers uit heel Nederland. Het doel? Laten zien dat mijnbuurtje een belangrijke schakel kan zijn tussen hun de welzijnsmedewerker en de mensen uit de buurt.

Vanaf half tien druppelden de bezoekers die ochtend de zaal binnen. Met een kop koffie of thee in de hand werd er gesproken over het werk en wat dit event de welzijnswerkers zou gaan brengen. Bijvoorbeeld: “Wat kan een welzijnswerker met een online platform?” en “Hoe kan ik ook online gaan?”.Vragen waarop onder andere Eric Hendriks een antwoord had. Voor hem was het event in Nijmegen-Oost een thuiswedstrijd, Eric begon een aantal jaar geleden met de wijkwebsite in deze buurt. Dit was de voorbode voor de start van mijnbuurtje, wat hij samen met Hanneke van Stokkom en Imme Monshouwer oprichtte in 2012.

Mijnbuurtje.nl zorgt voor de verbinding

Eric beet het spits af door uit te leggen wat mijnbuurtje.nl doet en waar zij voor staan. Hij legde de link met hoe het vroeger was en hoe het nu gaat in de wijken en buurten. Het is een verschuiving van ‘offline’ naar ‘online’. “Vroeger hielpen we elkaar in de buurt, nu is dat niet altijd meer vanzelfsprekend. Met het online platform van mijnbuurtje.nl kan de verbinding met andere mensen in de buurt weer gelegd worden. Dit is belangrijk, want je buurt is ook je identiteit.”

Ondersteuning door de buurtverbinder

Elk online buurtplatform wordt ondersteund door ‘buurtverbinders’. Kortgezegd zijn dit vrijwilligers die de website beheren en die zorgen dat mensen in de buurt met elkaar in contact komen. “Om elkaar te vinden hebben wij het online buurtplatform ontwikkeld, de buurtverbinders helpen de mensen om de verbinding met anderen te maken.” De vraag of het buurtplatform ook echt werkt, werd beantwoord doore concrete cijfers. “Vanaf 2008 is het aantal gebruikers fors gestegen. Er zijn al meer dan 1.000 nieuwe contacten gelegd door de buurtplatforms die mijnbuurtje.nl faciliteert”, aldus Eric Hendriks.

Digitale bodem voor het welzijnswerk van morgen

“Wie zit er eigenlijk al bij mijnbuurtje.nl? Wil je gaan staan als je er bij zit?” Pascal van der Maas, manager bij welzijnsorganisatie Tandem, activeerde het publiek nog eens en liet zien dat er al best wat welzijnsmedewerkers ‘online’ zijn en de voordelen hebben ondervonden. Maar het is niet voor iedereen zo makkelijk, veel medewerkers zijn niet bekend met de online wereld.

Er is coaching en ondersteuning nodig en de buurtverbinder is hierin een belangrijke schakel, ook bij Tandem. Pascal: “Ik wilde zelf niet op social media en heb uiteindelijk zelf ondervonden dat een berichtje op Twitter een verandering kan betekenen voor je organisatie. Daar staat tegenover dat online platforms jou als welzijnswerker veel kansen bieden. Je mist de boot als je in deze tijd niet mee gaat met deze ontwikkeling”.

Mijnbuurtje.nl is volgens Pascal de digitale backbone voor het welzijnswerk van morgen, want de maatschappij verschuift naar online communicatie. “Je hoeft als welzijnsorganisatie alleen nog maar aan te haken, het platform en de mensen zijn er al. We gaan naar ‘online community building’ waarbij het niet meer gaat om bruto nationaal product maar bruto nationaal geluk!”, aldus Pascal van der Maas.

Zelf aan de slag met het buurtplatform

Na een korte pauze gingen de bezoekers in groepjes uiteen om deel te nemen aan diverse workshops. Oprichters Imme en Eric namen de medewerkers mee in de online wereld van het buurtplatform. Samen met twee ervaren buurtverbinders, Jasmijn van der Ploeg en Rogier Teerenstra lieten zij op enthousiaste wijze zien hoe een buurtsite als online platform werkt. De deelnemers luisterden aandachtig maar gingen ook zelf aan de slag op de website, met als resultaat een aantal nieuwe deelnemers op de verschillende buurtsites van mijnbuurtje.nl.

Van ‘koudwatervrees’ naar ‘als een vis in het water’

Collega-oprichtster Hanneke van Stokkom ging samen met de deelnemers van haar workshop in gesprek met twee buurtverbinders. Ze legde hierbij de focus op de werkdag van een buurtverbinder. Freddy Langeler, oud welzijnsmedewerkster en nu buurtverbinder, wilde graag wat voor haar buurt betekenen. “Ik had wel echt koudwatervrees voor het online zijn, ik wist niet veel van computers maar ik wilde wel meegaan met de tijd.” Inmiddels voelt ze zich als een vis in het water bij de wijkwebsite. Ze ziet dat zichtbaarheid in de buurt belangrijk is. “Als je als buurtverbinder pro-actief bent, weten ze je te vinden!” aldus Freddy. Eric Stuart deed al vrijwilligerswerk maar wilde meer. Hij meldde zich als vrijwilliger bij mijnbuurtje.nl en is na de training als buurtverbinder voor Nijmegen oost aan de slag gegaan. Inmiddels zoekt hij actief contact met welzijnsorganisaties en zoekt hij ook daar de verbinding. “We krijgen veel mails op een dag en ik ben dus veel online bezig. Maar ik bezoek buurtcommissies en leg zo de contacten, want ik wil ook weten wat daar gebeurt. Naast het ‘digitaal zijn’  ben ik dus ook actief in de buurt zelf.” Erik legt hierbij nog uit dat de buurtverbinder echt de faciliterende schakel is en niet de helpende hand zelf. De buurtverbinder is de professional op het gebied van het online buurtplatform en het faciliteren van contacten en heeft hiervoor ook een uitgebreide training gevolgd bij mijnbuurtje.nl.

Behaal je succes op het mijnbuurtje.nl platform

Welzijnsprofessional Hendrik-Jan Derksen ondersteunt zijn collega’s bij Tandem bij het gebruik van online en social media. Hij liet de deelnemers van zijn workshop zien dat je als professional met hulp van een online coördinator je successen kunt behalen in het gebruik van de mijnbuurtje.nl buurtsites. “ Door als welzijnsprofessional onderdeel te worden van een mijnbuurtje.nl platform kun je problemen sneller signaleren en bereik je ook de doelgroepen die veel gebruik maken van bijvoorbeeld social media.” Hendrik-Jan is naast ondersteuner ook ‘oliemannetje’ en zorgt zo dat vragen bij de juiste personen terecht komen. “Wij gaan aan de slag om knelpunten te signaleren en te bemiddelen bij issues.”, aldus de enthousiaste welzijnsprofessional.

Na de laatste, toch wel korte, workshopronde werd de ochtend afgesloten met een gezonde lunch. Enkele reacties op de ochtend van mijnbuurtje tijdens de lunch:

“De workshops duurden eigenlijk te kort, want ze waren erg interessant en ik had nog best wat vragen”. 

“Het was gezellig druk tijdens de workshop voor het gebruik van de wijkwebsite”. 

“Ik kom hier als bewoner en ben nog meer overtuigd geraakt van de mijnbuurtje.nl aanpak. Ik ga mijn gemeente benaderen zodat we ook in onze buurt aan de slag kunnen met mijnbuurtje.nl!”

Heb je na je deelname aan het event nog vragen? Wil je meer weten over de mogelijkheden en wat jij als welzijnsprofessional kan met mijnbuurtje.nl? Neem dan contact op met Hanneke van Stokkom of Eric Hendriks of bezoek de website: www.mijnbuurtje.nl en bekijk de filmcompilatie van het event.

Fotoverslag event ‘Verbinden in je buurt’ van 20 maart 2014

Ons eerste event Verbinden in je buurt dat wij organiseerden voor Zorg en Welzijn was een groot succes! Hieronder alvast wat  foto’s. Iedereen die bijdroeg: heel erg bedankt!

Event mijnbuurtje in Ark van OostPascal van der Maas bij het mijnbuurtje event in de Ark van Oost

_DSC1836

 

Uitleg voor buurtverbindersHendrik Jan Derksen bij het event verbinden in jouw wijk door mijnbuurtje

Imme Monshouwer geeft praktische uitleg bij mijnbuurtje

workshop bij mijnbuurtje event verbinden in jouw buurt

Update mijnbuurtje live

Wij verbeteren het digitale dorps- en marktplein van mijnbuurtje regelmatig door middel van updates. Maandag 10 maart 2014 zijn alle buurtsites ge-update. Na deze update worden nu op alle buurtsites alle leestekens en accenten goed weergegeven.  Beheerders van organisaties voegen nu ook zelf foto’s toe in het organisatieprofiel en bij de omschrijving van diensten. Daarnaast koppelen beheerders een dienst nu ook direct aan een bestaande internetpagina. Ook voor de buurtverbinder is met extra mogelijkheden het werk vergemakkelijkt.

Komende maanden werken wij verder aan een nieuw uiterlijk van de buurtsites. Een eerste voorbereidend stapje is met deze update gezet.

Internet Explorer 8 en lager

Oeps! Als buurtbewoner wil je je buurtsite bezoeken.
Je gebruikt echter een verouderde internet browser (Microsoft Internet Explorer versie 8 of eerder). Deze browser kan niet omgaan met de beveiliging van de buurtsite.

Je kunt met je huidige browser deze site gewoon gebruiken. Negeer dan de melding van Microsoft over het “veiligheidscertificaat” en kies ervoor om de website toch te openen. Dit kan geen kwaad!

Je buurtsite (en alle andere websites) werkt het best met moderne en veel gebruikte browsers als bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox. Na installatie van een moderne browser kun je alle functies van je buurtsite gebruiken zonder problemen of meldingen.

Heb je vragen over deze melding neem dan hier (support@mijnbuurtje.nl) contact met ons op.