Groot enthousiasme over mijnbuurtje bij nijmeegse organisaties

Positieve reacties in draagvlakonderzoek
In de periode april en mei 2013 voerden wijkmanagers Eric van Ewijk en Michiel ten Dolle op verzoek van wethouder Tankir een draagvlakonderzoek uit naar de implementatie van mijnbuurtje in heel Nijmegen. Zij spraken met circa 20 belanghebbenden (tien gemeentelijke programma’s/afdelingen, vier woningcorporaties en de zes grootste zorg- en welzijnsorganisaties) en vroegen naar de toegevoegde waarde van het mijnbuurtje concept.

Groot draagvlak
Uit het advies van de wijkmanagers aan wethouder Tankir: “Hieruit blijkt een groot draagvlak voor mijnbuurtje. Het momentum voor verdere ontwikkeling is nu! Mijnbuurtje past in de gemeentelijke visie op participatie (Ambitiedocument, Mee(r)doen en WMO-beleidsplan) en de veranderende verhoudingen tussen overheid, burgers en instellingen. Door de combinatie van techniek en persoonlijk contact via de community managers heeft Mijnbuurtje veel mogelijkheden als digitale marktplaats en als interactief communicatiemiddel tussen bewoners en tussen instellingen en bewoners. Tenslotte heeft het de potentie om uit te groeien tot HET informatienetwerk binnen en tussen wijken in Nijmegen. We kregen uit de draagvlakgesprekken terug dat deze visie breed wordt gedeeld. In álle gesprekken is positief gereageerd op mijnbuurtje als één van de middelen om bij te dragen aan betere beleidsparticipatie van bewoners, actieve burgerparticipatie bij allerlei activiteiten, “Uitruil” van diensten, tijd, talenten en/of middelen (maatschappelijke overwaarde benutten) tussen bewoners, communicatie door de gemeente en instellingen richting bewoners en communicatie tussen bewoners en instellingen in de wijk. Veel gesprekspartners benadrukken, dat het nú het moment is om, gezamenlijk, met mijnbuurtje een stap verder te zetten.”

Op 18 juni nodigde wethouder Tankir alle betrokken partijen uit op het stadhuis om gezamenlijk de stand op te maken.  Hij vond het na een reeks afzonderlijke gesprekken tijd, om nu ook ten opzichte van elkaar “kleur te bekennen”. Aanwezig waren

  • Platform Nijmeegse Woningcorporaties, waarbij aangesloten De Gemeenschap, Portaal, Standvast Wonen, Talis en Woongenoot;
  • Samenwerkingsverband G4 waarbij aangesloten Inter- Lokaal, NIM, SWON en Tandem;
  • Gezamenlijke zorgpartijen, te weten Plureyn, Driestroom, RIBW, Dichterbij
  • Gemeentelijke programma’s Werk en Inkomen, Openbare Ruimte, VSA (Vastgoed, Sport en Accommodaties), Zorg

Daartoe uitgenodigd door de wethouder, gaven de aanwezigen unaniem aan, positief te staan tegenover mijnbuurtje. Zij willen nu graag met mijnbuurtje hun betrokkenheid concreet maken. Verschillende varianten werden hierbij al genoemd, van eenmalige bijdragen tot abonnementen. Wethouder Tankir gaf Mijnbuurtje alvast een zet in de goede richting, door een bijdrage beschikbaar te stellen uit het programma Wijken voor de ontwikkeling in 2013 en 2014.

Snel concreet worden
Met “clusters” van de betrokken partijen en andere gemeentelijke programma’s worden in juli en augustus afspraken gemaakt om concrete bijdragen en aanpak te bespreken.

Start in september
We willen in september 2013 starten met de invoering van mijnbuurtje in de vier stadsdelen waar nu sociale wijkteams werken: Nijmegen-Noord, Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. In andere wijken start mijnbuurtje bij voldoende bewonersinitiatief en beschikbaarheid van community managers. We geven dan aan twee groepen van acht communitymanagers de vijfdaagse communitymanagement opleiding, richten alle buurtsites technisch en functioneel in en ondersteunen de invoering. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle buurtsites dagelijks beschikbaar zijn voor alle inwoners van Nijmegen en ondersteunt de mijnbuurtje servicedesk dagelijks alle communitymanagers.

Eerste lichting communitymanagers geslaagd

09 - Communitymanagers geslaagdVandaag ontving de eerste lichting communitymanagers hun certificaat voor het succesvol afronden van hun opleiding Communitymanagement. Deze opleiding maakt deel uit van de introductie van mijnbuurtje in Lindenholt, Nijmegen Oud-west en Nijmegen-Oost. Communitymanagers hebben een verbindende functie in hun wijk. Ze helpen mensen bij het gebruik van de mijnbuurtje buurtsite, stimuleren wijkbewoners en organisaties om ook mee te doen en houden een oogje in het zeil.

Tijdens hun opleiding leren de communitymanagers o.a. de ins- en out van communitymanagement, gebruik van social media, gesprekstechnieken en contentstrategie.