Mijnbuurtje en MAAT tekenen samenwerkingsovereenkomst

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 14 september jl is de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT officieel een feit.De doelstelling van de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT is het realiseren van een standaard voor een digitaal dorps- en marktplein. Door het koppelen van digitale wijkcommunicatie aan woon, zorg- en welzijnsdiensten willen we meerwaarde realiseren voor bewoner en organisaties.

Mijnbuurtje
Mijnbuurtje is begonnen als bewonersinitiatief vanuit de wijkkrant en www.dewijkwebsite.nl in Nijmegen-Oost. De afgelopen jaren groeide daaruit een steeds krachtiger digitaal dorps- en marktpleinconcept dat een toenemend aantal bewoners, organisaties en wijken in Nijmegen gebruiken. Mijnbuurtje richt zich op wijkbewoners (onderlinge hulp, uitruil en contacten), professionals, MKB (wijkeconomie, cocreatie), organisaties (welzijn, wonen, zorg, veiligheid) en gemeente (informatie, inrichting wijken). Mijnbuurtje verbindt mensen nog meer met elkaar om samen de eigen buurt en wijk leuker, veiliger, gezonder en sterker te maken. Naast het online platform helpt mijnbuurtje bewoners en organisaties bij het organiseren en opzetten van digitale communities.

123MAAT
MAAT biedt instrumenten en diensten ter vergroting van zelfredzaamheid van de individuele burger (ondergebracht in de 123familie) en instrumenten ter ondersteuning van beleidsparticipatie. Zo heeft MAAT een wijkportal 123WIJK ontwikkeld die gebaseerd is op het Pal4 platform, de regionale standaard voor e-health en domotica dienstverlening. 123WIJK richt zich met name op kwetsbare burgers. Daarnaast heeft MAAT een zogenaamd vraagverhelderingsinstrument (123Vraagwijzer) ontwikkeld waarmee de burger zelf een behoefte kan vertalen naar een vraag en vervolgens inzicht krijgt in relevant aanbod van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De samenwerking
De doelstelling van de samenwerking tussen mijnbuurtje en MAAT is het realiseren van een standaard voor een digitaal dorps- en marktplein, met diverse functies (o.a. ondersteuning, vraagverheldering). Een plein dat door alle bewoners en organisaties kan worden gevonden en worden gebruikt. Een plein met functies waarop ook kwetsbare burgers veilig kunnen verkeren en dat tevens toegang biedt tot e-health, e-medicin, domotica en zorg op afstand. Een plein dat bewoners en organisaties helpt om de eigen wijk gezelliger, leuker, veiliger en makkelijker te maken. In de samenwerking zorgt mijnbuurtje voor het digitale dorp- en marktplein. MAAT ontwikkelt zorg- en welzijnsdiensten en brengt functies in. Kennis van mijnbuurtje over het ontwikkelen van communities komt zo samen met de kennis van MAAT over het ontwikkelen van een integraal dienstenaanbod. Bewoners vinden zo makkelijker passende diensten van de MAAT partners en andere aanbieders. Professionals in de wijk kunnen zo beter samenwerken en kennisdelen: ook daarvan profiteert de bewoner.

De samenwerking betreft in eerste instantie vooral de dienstverlening in het Rijk van Nijmegen maar is zodanig gestandaardiseerd dat dit digitale plein in elke wijk in Nederland kan worden ingezet.