Als gemeente regel je maatschappelijke ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Je wilt natuurlijk graag dat mensen dit snel kunnen vinden en goed geïnformeerd zijn.  Daarnaast wil je ook dat mensen alle aanbieders, organisaties, voorzieningen en activiteiten in je gemeente makkelijk vinden. Er is namelijk al ontzettend veel, maar (en dat is het probleem) helaas onvindbaar…  Bekijk hier onze oplossing.

Niet in de problemen door missende of verouderde informatie
Je wilt niet dat iemand, die snel ondersteuning nodig heeft maar deze nergens kan vinden, in de problemen komt. En je wilt ook niet dat mensen zich suf zoeken omdat informatie niet meer blijkt te kloppen of verouderd is. Maar hoe pak je dat aan?

Één plek met alle complete en actuele lokale informatie
Je hebt een plek nodig waar alle actuele en juiste informatie makkelijk te vinden is voor bewoners. En dan niet alleen ‘formele’ informatie zoals het inloopspreekuur van een sociaal wijkteam, maar vooral ook leuke informatie over lokale sociale activiteiten, zoals biljarten in het wijkcentrum. Want daar vind je de duurzame oplossingen voor gezondheidsproblemen en eenzaamheid.

Aanbieders en organisaties motiveren om mee te doen
Als gemeente doe je dit niet in je eentje: je werkt nauw samen met de aanbieders van zorg, ondersteuning en sociale activiteiten. Zij zijn de experts op dit gebied en de bron van complete en actuele informatie. Hoe zorg je ervoor dat deze professionals enthousiast meedoen en hun gegevens goed bijhouden? En dat zij ook elkaar weten te vinden om bijvoorbeeld door te verwijzen naar een collega? En dat deze informatie vervolgens makkelijk voor bewoners te vinden is?

Bekijk hier onze oplossing.